Terrorledarens stöd för Irak gynnar USA

NYHETER

Usama bin Ladins uppdykande på scen kommer inte direkt olägligt för George W Bush.

Med bin Ladins tal hoppas presidenten övertyga om två saker.

En koppling mellan Saddam och al-Qaida.

Att den kopplingen gör Saddam till ett hot som måste tas itu med omedelbart.

Konspiratoriskt lagda skulle kunna få för sig att USA självt fabricerar banden med bin Ladins röst och sedan fastslår att det är al-Qaidas ledare.

Utrikesminister Colin Powell citerade ur det senaste bin Ladin-talet redan innan det sänts på arabvärldens CNN, al-Jazira. Stationen förnekade till en början bandets existens efter att Powell nämnt det.

bin Ladins återuppståndelse kommer väldigt lägligt. USA:s krigsplaner har gått på några rejäla nitar i form av krokben för krigsplaneringen i Nato och en alternativ fredsplan från Ryssland, Tyskland och Frankrike.

Med bin Ladin får Bush och hårt pressade vapenbrodern Tony Blair nytt bränsle för att övertyga både hemmaopinioner och trilskande allierade.

Vill ha heligt krig

Ändå tror jag tajmningen har andra förklaringar.

Talet liknar en medveten provokation från bin Ladin. al-Qaida vill att USA attackerar Irak.

I detta enda avseende sammanfaller Bushs och bin Ladins intressen.

Ett krig ökar dramatiskt de antiamerikanska stämningarna i arabvärlden. Det är just den typen av folklig vrede som bin Ladin hoppas ska få arabvärlden att resa sig till ett jihad, heligt krig, mot de otrogna. Nya rekryter strömmar till al-Qaida.

USA vill utnyttja bin Ladins uttalade stöd för Irak för att visa att det finns kopplingar mellan al-Qaida och Irak. Bevis guld värda för USA då ett av Bushs huvudargument för ett krig är att Saddam är en del av den internationella terrorismen.

Vittnade i senaten

Kan USA övertyga Europa och FN om att Saddam är i färd med att hjälpa bin Ladin att skaffa sig massförstörelsevapen blir det också lättare att intala dem att Saddam är ett omedelbart hot som måste avlägsnas snarast.

Just på dessa två punkter har USA hittills misslyckats. Därmed har de inte heller på ett trovärdigt sätt visat varför det är så bråttom att anfalla Irak.

Colin Powell gjorde stor sak av bandinspelningen när han i går vittnade inför senaten.

Jag kan inte se att bandet på minsta sätt bevisar ett samarbete mellan al-Qaida och Irak.

bin Ladin uttrycker sitt stöd för Iraks folk inför en attack ”från de otrogna” och uppmanar till jihad. Han varnar grannarna för att hjälpa USA och kallar de amerikanska trupperna för fegisar.

Ingenstans finns det några konkreta belägg för samarbete. Då innehöll Powells tal inför FN den 5 februari betydligt fler detaljer. Ändå möttes de med skepsis.

Nesa för George Bush

bin Ladins nya livstecken är en påminnelse om att USA trots månader av intensiv, högteknologisk jakt inte lyckades fånga al-Qaidaledaren.

Hur stor roll spelar den nesan i Bushs iver att ta Saddams skalp?

Wolfgang Hansson