Förslag om språklag får tummen ner

NYHETER

Förslaget om en språklag som slår fast svenskans ställning som Sveriges officiella språk får kritik av många remissinstanser.

Lagförslaget har väckt stort intresse och kulturdepartementet har fått in 150 skrivelser med synpunkter. Men fyra av fem rättsliga instanser gör tummen ner, skriver Sydsvenska Dagbladet.

Bara hovrätten för nedre Norrland anser att Sverige behöver en språklag. Kammarrätten i Stockholm avfärdar tanken som ''en politisk programförklaring'', Stockholms tingsrätt talar om ''självklara konstateranden'' och anser att begreppet lag kan förlora sin innebörd. Även Svenska språknämnden undrar vad som ska hända med den som bryter mot språklagen.

Det var den statliga utredningen Mål i mun som i våras föreslog en språklag och en språkkommitté, bland annat med uppgift att slå vakt om svenskans ställning inte minst gentemot det ökade inflytandet från engelskan. Första paragrafen i språklagen föreslogs lyda ''Det svenska språket är huvudspråk i Sverige och landets officiella språk i internationella sammanhang''.

Riksförsäkringsverket, Kommunförbundet och Patent- och registreringsverket hör till de myndigheter som nu deklarerat att de inte ser behov av en språklag.

Vetenskapsakademien anser att lagen kan misstolkas så att den som inte kan uttrycka sig på korrekt svenska ska hålla tyst. Akademien undrar också om det ska bli förbjudet för universitet och högskolor att ge tentamensfrågor på annat språk än svenska.

Men idén om en språklag får också stöd av 26 remissinstanser. Statskontoret pekar till exempel på att en språklag kan vara bra att hänvisa till när svenskans ställning i EU ska hävdas.

TT