Hemsökta hus är heta i Hong Kong

NYHETER

Möjlighet att göra klipp

I den röda markeringen listas dödsorsaken. Faksimil från mäklarfirman Squarefoot.com.hk.

"Kvinna hängde sig i hemmet".

Den typen av beskrivning hittar man inte i svenska mäklares annonser.

Men i Hong Kong är så kallade hemsökta hus heta på marknaden.

– Det finns en grupp personer som går runt och bjuder på dessa bostäder, säger Eric Wong som är mäklare vid Hong Kongs Squarefoot.com.hk till CNN.

På deras hemsida listas objekt i Hong Kong där människor exempelvis har begått självmord eller blivit mördade.

Vidskeplighet

Hong Kong-mäklare är enligt lag tvingade att avslöja för en köpare om exempelvis ett mord har inträffat i en fastighet.

Och hemsökta hus är inte något för alla Hong Kong-bor. Vidskeplighet gör att många kineser väljer att inte köpa den här typen av bostad.

Samtidigt finns det möjlighet att göra klipp, för dessa lägenheter blir ofta lite billigare.

– Det gör att vinsten vid uthyrning blir desto större. Den normala avkastningen är mellan tre till fyra procent, men när det har begåtts ett mord kan det bli en avkastning på cirka sju procent.

Tiden läker alla sår

Lägenheten hyrs ut till någon som inte bryr sig om de olyckliga omständigheterna, enligt CNN "vanligtvis en utlänning" eller någon som arbetar som läkare eller sjuksköterska och är van vid dödsfall.

Med tiden kan den "hemsökta" lägenheten bli en riktigt god affär. Oturen som man tros drabbas av när man köper en sådan bostad, anses minska i andra eller tredje led. Det är alltså den första ägaren som i första hand drabbas av eventuell otur.

– Tiden läker alla sår. Ju längre tid som går, kommer färre och färre människor ihåg vad som hände och värdet går upp igen, anser bloggaren Mo Yu-Wen som är spekulant på bostäder i Hong Kong.

Inte i Sverige

Magnus Melin som är jurist vid Mäklarsamfundet tror inte att Hong Kong-trenden kommer till Sverige.

– Jag har svårt att tänka mig en svensk marknad för hus där människor blivit mördade eller begått självmord. Jag kan inte tänka mig att någon svensk mäklare skulle marknadsföra en fastighet på det viset.

Han berättar att de flesta köpare i Sverige inte har några särskilda synpunkter på om någon har dött i huset.

– Det är ju betydligt vanligare att man dör en naturlig död än att man blir mördad. Om man tar exempelvis ett sekelskifteshus, är det högst troligt att någon dött där någon gång. Förr i tiden dog man ju hemma i betydligt större utsträckning.

Bastumord blev svek

Men när det gäller bostäder där det begåtts bestialiska mord, kan förstås köparna ha synpunkter även om de inte är vidskepliga.

Magnus Melin hänvisar till ett känt rättsfall, det så kallade bastumordet i Göteborg 1984.

– En man spikade igen dörren till bastun. Han satte på bastun och kvinnan var instängd i bastun tills hon dog. Det huset såldes sedan utan att säljarna hade berättat det.

Enligt Magnus Melin väckte köparna talan mot säljarna.

– Det köpet återgick på grund av svek. Av det rättsfallet kan man dra slutsatsen att om ett bestialiskt mord nyligen har inträffat i fastigheten, kan det medföra att köpet återgår. Om mäklaren känner till sådana förhållanden, är han eller hon skyldig att upplysa om det.