Politiker tror inte på klimatförändringen

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

En majoritet av landets kommunpolitiker tror inte att människan ligger bakom klimatförändringarna.

Många av dem tror inte ens att klimatet förändras.

Det är försvarets forskningsinstitut, FOI, som undersökt hur beslutsfattarna i svenska kommuner ställer sig till klimathotet.

Resultatet: Sex av tio är tveksamma till att människan ligger bakom förändringarna av klimatet.

Och nästan en av tio betvivlar att klimatet förändras överhuvudtaget.

Sammanlagt sju av tio ställer sig skeptiska de vetenskapliga larmen.

– Jag kan bli arg på att det finns grupper som sprider uppfattningen att forskning om klimatet inte går att lita på, säger Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef för klimat- och energifrågor på FOI, till Dagens Nyheter.

Varmare än på tusen år

Sedan början av 1900-talet har medeltemperaturen på jorden ökat med 0,7 grader. På vissa platser har temperaturen ökat betydligt mer, på andra platser mindre. På norra halvklotet är klimatet idag varmare än det varit på cirka 1300 år.

Havsnivån stiger för närvarande med 2-3 millimeter. Orsaken är det som brukar fysiker kallar termisk expansion: att volymen ökar när vattnet värms upp. Till detta kommer ökade tillflöden från smältande glaciärer.

Sedan 1960-talet har sommarisen på Arktis minskat med 40 procent. De senaste somrarna har Nordvästpassagen norr om Kanadas  varit isfri och öppen för sjöfart, liksom havet norr om Sibirien.

Haven har blivit surare som en direkt följd av koldioxidutsläppen. PH-värdet har sjunkit från 8,2 under förindustriell tid till 8,1 idag.

Enighet i forskarvärlden

Klimatförändringar har förekommit tidigare i historien, om än inte lika snabba som de som sker nu.

Men i dag råder i det närmaste en total vetenskaplig enighet om att det är människans utsläpp av växthusgaser som ligger bakom de senaste årtiondenas snabba förändringar.

Men så är alltså inte fallet bland beslutsfattarna i Svenska kommuner.

– Att chefer och politiker inte ser sitt ansvar för Sverige, det har jag faktiskt svårt att förstå, säger Annika Carlsson-Kanyama till DN.

Publicerad: