FN:s förre rättschef: ”Utomordentligt allvarligt”

Hans Corell, tidigare rättschef för FN, har tagit del av Aftonbladets avslöjande.

Nu läxar han upp Lundin Petroleum.

– Ett modernt företag är skyldigt att försäkra sig om att man inte är involverad i överträdelse av mänskliga rättigheter, säger han.

Även Hans Linde (V) och Åsa Romson (MP) ser väldigt allvarligt på de senaste uppgifterna.

Hans Corell, 72, var från 1994 till 2004 FN:s rättschef och undergeneralsekreterare för rättsliga frågor.

"Hur har de resonerat?"

Han har i dag tagit del av Aftonbladets  avslöjande i dag, där ett dokument bevisar att oljebolag som verkat i Sydsudan anlitat soldater för att "rensa alla byar och rebellfickor i närheten av oljefälten".

Ansvarig general för utrensningen är Paulino Matip, ökänd krigsherre som använder barnsoldater i sina styrkor.

– Om det är på det här viset är det utomordentligt allvarligt. Regler om mänskliga rättigheter är skrivna för att skydda individer från regeringar. Ansvaret för att dessa regler upprätthålls ligger i första hand på regeringarna. Men sedan 90-talet har dessa regler utvecklats till att allt mer gälla företag, säger han och frågar sig:

– Hur har de resonerat? Har de över huvudtaget reflekterat över det ansvar som ligger på dem?

Om Bildt: "Ansvarig för företagets agerande"

Corell understryker att hans kommentarer vilar på principiell grund. Han läser upp flera paragrafer ur FN:s riktlinjer för företag, the Global Compact och Corporate Social Responsibility, CSR, som tydliggör att företag är skyldiga att ta ett aktivt ansvar för att se till att man inte i något led bidrar till överträdelser av mänskliga rättigheter.

Om det faktum att utrikesminister Carl Bildt suttit i styrelsen under tiden Lundin Petroleum varit verksamt i Sudan, säger Corell:

– Jag kan bara konstatera att varje medlem av en styrelse ansvarar för hur företaget agerar. Filosofin om ansvar kring mänskliga rättigheter måste omfattas av den högsta ledningen i ett företag, annars får den ingen effekt. En sådan signal måste komma uppifrån.

"Grundläggande oacceptabelt"

Hans Linde, utrikespolitisk talesperson i Vänsterpartiet, är mycket upprörd efter att ha läst Aftonbladets avslöjande.

– Att man i en av vår tids värsta konfliktområden går in och stödjer en krigsherre som dessutom använder sig av barnsoldater, det är på flera punkter så grundläggande oacceptabelt, säger han.

Enligt Hans Linde väcker avslöjandet på nytt frågor om vilken roll Carl Bildt egentligen spelat:

– Det här påverkar honom som person och hans möjlighet att verka som utrikesminister. Nu kommer frågor att resas om han kände till det här och på vilket sätt han hanterade samarbetet under sin tid i styrelsen för Lundin Oil.

Kräver svar

Men också Miljöpartiets språkrör Åsa Romson vill ha svar av oljebolagen - och Bildt.

– Det finns ett väldigt tydligt ansvar för företag som är verksamma i konfliktområden att säkerställa att de inte bidrar till konflikten och att de framförallt inte finansierar en beväpning av konflikten. De oljebolag som varit verksamma under den här tiden i Sudan har mycket att svara på, säger hon.

Att utrikesministern varit medlem av företagets styrelse är mycket graverande, anser hon.

– Carl Bildt har gått från att vara en styrelseledamot i ett ganska aggressivt oljebolag som har haft verksamhet i konfliktområden som vi vet är belastade med väldigt stora problem, till att bli utrikesminister där han ska företräda Sverige och vår position kring mänskliga rättigheter, säger Romson.

Aftonbladet har sökt utrikesminister Carl Bildt för en kommentar.

Publisert: