Nyheter

”Prins Daniel har mer skydd än Carl Philip”

avBjörn Barr, Camilla Olsson

Saknade livvakter på nattklubben i Cannes

Leif GW Persson tycker inte att Säpo har gjort något misstag. ”Han är inte prioriterad på samma sätt som kronprinsessan”, säger han.

Prins Carl Philip hade inga livvakter med sig när han attackerades i Cannes.

Helt rätt – han har inte högst prioritet i kungafamiljen, tycker kriminologen Leif GW Persson.

– Ytterst är det naturligtvis en kostnadsfråga. Carl Philip och Madeleine är oftast obevakade, säger han.

Prins Daniel.

Bara vid speciella tillfällen skyddas prins Carl Philip av livvakter från Säpo. Nattklubbsbesöket i Cannes var inte ett sådant.

– Han är inte prioriterad på samma sätt som kronprinsessan, hon är ju vår blivande statschef. Även prins Daniel har mer skydd än vad prins Carl Philip har, säger Leif GW Persson.

’Säpo gjorde rätt’

Han anser att Säpos agerande har varit korrekt.

– Jag tycker inte att Säpo har gjort något misstag här. Dels vill inte prinsen ha bevakning jämt och kostnaden för bevakning ­dygnet runt skulle bli monstruös.

Vilka hotbilder som finns kring kungafamiljen vill inte Säpo kommentera. Men Leif GW Persson ser flera tänkbara.

– Det finns hela skalan av hotbilder mot kungafamiljen, men sannolikheten för angrepp är väldigt låg. Den svenska kungafamiljen är ganska okontroversiell. Hotet som finns mot prinsen är på stollenivå, någon dåre som vill hamna i tidningen.

Är individuellt

För offentliga personer är det svårt att bedöma riskerna, säger Securitas informationschef Peter Köhler. Han vill inte kommentera fallet kring Carl Philip utan säger att personskydd är väldigt individuellt.

Han tror dock att överfallet mot prinsen kommer att leda till förändringar för hans personskydd.

– Man får göra en förnyad hotbildsbedömning och se om det leder till förändrade insatser. Det är förmodligen det Säpo gör.

Det här kan hota kungafamiljen

För en person som har personskydd görs hela tiden en bedömning av personens säkerhet. När personen ska åka någonstans tittar man exempelvis på militära konflikter, kriminalitet i området, risken för terrorism, civil olydnad, demonstrationer, naturkatastrofer.

En bedömning av motivdrivna hotbilder görs också. Då handlar det om ideologiska, religiösa, ekonomiska, etniska och personliga hot.

Enligt Stellan Kjellberg, vd för Gothia Protection, görs alltid en prognos av hotbilden utifrån olika sorters informationshämtning. För en känd person kan det framför allt handla om ideologiska och ekonomiska hot som riktas mot personen.