AFTONBLADET AVSLÖJAR: Attendo i ny skandal - äldre fick inte gå ut

Kommunalråd: "Riv upp avtalet"

1648 promenader och 476 egentimmar.

Så mycket struntade riskkapitalägda Attendo i att ge de äldre på ett vårdboende i Linköping – under två månader. 

Nu vill Socialdemokraterna och Vänsterpartiet riva upp avtalet.

– De har tjänat miljoner på att bryta mot avtalet genom att dra in på personal, säger Lena Micko, gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping.

Attendo är en av giganterna på den svenska välfärdsmarknaden.

Rörelsevinsten för 2012 var på över 400 miljoner kronor. I dag finns man på ett stort antal orter runt om i landet och företaget ansvarar för tusentals äldre.

Aftonbladets tidigare granskningar har bland annat visat att ett av företagets dotterbolag gjort stora vinster – men inte betalat någon bolagsskatt.

Och att anställda har uppmanats att ljuga om personaltätheten.

Personal slog larm

I Linköping driver Attendo vårdboendet Åleryd sedan fyra år tillbaka.

Boendet består av sjukhem och demensboende och totalt finns det kring 130 boendeplatser. 

Efter flera samtal från oroliga anställda valde kommunen att inleda en granskning.

– Personalen upplevde att de inte klarade av att göra vad företaget hade lovet. De tyckte helt enkelt bemanningen var för låg, säger Mattias Bly, kommunens ansvariga tjänsteman på Kvalité- och utvärderingskontoret. 

Fick inte gå ut

Kommunen valde att fokusera på januari och februari i år - och uppföljningen visade på stora brister.

– Vi tittade på ett antal kategorier som vi visste var tidskrävande. Som promenader och egentid. Och bara under två månader upptäckte vi att Attendo hade struntat i att ge de äldre 1648 promenader och 476 egentimmar, säger Mattias Bly.  

Flera i personalen upplevde en ilska över att de inte kunde erbjuda promenader - trots att de äldre sa att de ville gå ut.  

Enligt kommunens tjänstemän fanns det många äldre som inte fått komma ut på över en månad.

– Attendo menar att de har utfört mer än vad som har dokumenterats. Trots att personalen säger att de inte hinner, säger Mattias Bly.

Kan ha tjänat miljonbelopp

I sitt avtal med kommunen har Attendo lovat att alla boende ska erbjudas promenader, varje vardag.

Företaget har även lovat att de äldre varje vecka ska bli erbjuden en egen timme där de äldre själva ska få bestämma innehållet.

Nu riskerar Attendo ett vite, vilket tidigare har rapporterats av bland annat SR och Corren.

Men enligt tjänstemän som Aftonbladet varit i kontakt med är summorna så låga - en utebliven promenad eller egentimme innebär bara 20 kronor styck i vite - att det i slutändan ändå blir en ekonomisk vinst för Attendo.

– En timme schemalagd tid för en i personalen kostar ju betydligt mer än de 20 kronor som Attendo kan få betala i vite. Så om man vill vara cynisk så har ju företaget tjänat på sina neddragningar. Utslaget på ett år kan det handla om miljonbelopp, säger Mattias Bly.

"Får säga upp avtalet"

Kommunen påtalade bristerna för Attendo, muntligt i mars och skriftligt i maj.

Men vi en uppföljning i augusti hade Attendo fortfarande inte börjat erbjuda de äldre den egentimme de hade rätt till, enligt Mattias Bly. 

– Fortsätter det så här får vi säga upp avtalet, säger han.

Aftonbladet har varit i kontakt med tidigare anställda på Åleryd, som delar kommunens bild.  

– Det är absolut för lite personal. Både dag och natt. Man hann nästan aldrig ge de äldre den tiden de hade rätt till, säger Maria, som jobbade på Åleryd en längre tid.   

Bekräftar brister

Attendos presschef Charlotte Näsström Morén säger att hon inte har en åsikt om att kommunen har upptäckt att Attendo inte utfört 1648 promenader och 476 egentimmar.

– Jag vet ju inte hur det här förhåller sig till hela bilden. Jag vet ju också att många medarbetare säger att man har utfört promenader och egentid. Men inte signerat det. Det är ju det som är problemet. Det är väldigt svårt att ha en uppfattning när vi inte vet hur det ser ut i praktiken jämfört med hur det ser ut på pappret. Och det är beklagligt.

Samtidigt bekräftar hon att det har funnits brister.

– Det har vi medgett tidigare också, redan i våras, att vi har åtgärder som behöver tas fram på de här områdena. Och det jobbar vi med. Men när det gäller promenader så har ju kommunen sett i augusti att vi har börjat signera. Så man ser att det blir utfört.

Men du tänker att inte att det finns någon koppling mellan låg bemanning, som personalen har hävdat, och att det här inte har blivit utfört?

– Vi har inte för låg bemanning enligt det avtal vi har med kommunen och  vi har även högre bemanning i vissa yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter exempelvis, än vad avtalet säger. Men vi vet att några medarbetare är missnöjda med sin arbetssituation och vi vidtar åtgärder för att komma tillrätta med detta, bland annat med förändringar i ledningsorganisationen och coachning i arbetsgrupper.

Nämnden avgör

Ärendet om Attendo har återremitterats en gång av äldrenämnden - men i slutet av augusti ska det tas upp igen.

– Vi tar upp det den 27 augusti och det kommer troligtvis att landa i någon form av sanktioner. Vi ser allvarligt på att man inte har följt avtalet, säger Liselotte Fager (KD), äldrenämndens ordförande. 

Hon fortsätter:

– Jag ser att Attendo kommer att skärpa sig och få ordning på problemet. Men om de inte bättrar sig vid kommande uppföljningar då kommer äldrenämnden att kunna överväga att säga upp avtalet.

S vill riva upp avtalet

Socialdemokraterna går ännu längre i sin kritik.

Under tisdagskvällen beslutade de sig för att de kommer föreslå att avtalet med Attendo rivs upp.

– Attendo har tjänat miljoner på att bryta mot avtalet genom att dra in på personal. Ett vite på 42 480 kronor som föreslås av alliansen är en droppe i havet på den vinst Attendo gjort. Det är helt oacceptabelt, säger Lena Micko, gruppledare för Socialdemokraterna i Linköping.

Hon är kritisk mot Alliansen i kommunen.

- Antingen vill man hålla Attendo om ryggen eller så tycker man att det är helt okej att fuska sig till avtal i Linköpings kommun. Vilket som är det oacceptabelt och Paul Lindvall är skyldig
linköpingsborna ett svar. Är det här något som våra äldre helt enkelt bara ska få finna sig i?

Även Vänsterpartiet ställer samma krav.

– Det här är konsekvenserna av att vi släpper in vinster i välfärden. Det som är unikt med det här fallet är att vi har svart på vitt exakt hur mycket man har sparat in. Det är 1648 promenader på två månader. Det är uppenbart att Attendo har satt det här i system i att ha för lite bemanning, säger Emil Broberg, ordförande i Vänsterpartiet i Linköping.

Han fortsätter:

– Det här var ett kommunalt boende som hade god kvalitet. Sedan sålde man ut det och nu ser vi äldre som inte får komma ut på en månad. Vi tycker att man ska säga upp det här avtalet omedelbart. Och dessutom granska alla andra Attendo-boenden i kommunen. Vi hade ju en liknande incident under våren, där de äldre inte heller fått den utlovade vården.

"Det är inte okej"

Paul Lindvall (M), kommunstyrelsens ordförande, slår tillbaka mot kritiken från S:

- Det är lite intressant att man riktar kritik innan nämnden ens haft det uppe för beslut. Men jag kan försäkra både Socialdemokraterna och framför allt de äldre att det inte är okej, det som Attendo har gjort.

- Vi har infört ett kvalité- och utvärderingskontor för att vi ställer samma krav på boenden, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Nu får man diskutera vilken åtgärd som är lämplig. Men vad jag säkert kan säga är att bristerna ska rättas till. Sedan får nämnden diskutera om de ska säga upp avtalet med Attendo eller om det räcker med vite. Men vi ska ha en äldreomsorg som är bra. Och jag utgår från att nämnden tar sitt ansvar och att det blir kännbara konsekvenser.

Under tisdagskvällen kommenterade Attendo utspelen från S och V:

– Vi förstår inte varför man vill bryta avtalet. Vi har haft ett bra samarbete med Linköpings kommun sedan 1995. Vi vet att både tjänstemän och politiker vet att vi har en bra verksamhet. Och att vi dessutom har nöjda äldre som bor hos oss. Så de här utspelen ställer vi oss mycket frågande till, säger presschefen Charlotte Näsström Morén.

Hon fortsätter:  

– Kommunen har alltid varit väldigt professionella i sina uppföljningar. Men det nya kvalitets- och utvärderingskontoret håller inte samma kompetens och erfarenhet, enligt vår åsikt. Vi ifrågasätter också de metoder som de använder nu. Det har vi också gjort i våra svar till kommunen efter att de påpekat brister.    

FOTNOT: Maria har valt att inte framträda med sitt riktiga namn.

Publisert: