Svältlarm inom äldrevården

avMary Mårtensson

1 av 2 | Foto: Henry Lundholm
I onsdags avslöjades den omskakande nyheten i SVT:s "Gomorron Sverige" att 15 000 gamla i Sverige riskerar att dö av svält.
– Vi vet att mer än hälften av de gamla på svenska äldreboenden är undernärda, säger professor Yngve Gustafson till SVT.

15 000 gamla i äldrevården riskerar att dö av svält.

– Det är väldigt lågt räknat, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik.

Tipsa | Aftonbladet

Runt 15 000 gamla i äldrevården lider av så svår näringsbrist att de riskerar att dö av svält och sjukdomar kopplade till näringsbrist. Det avslöjar Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

"Allvarlig undernäring"

Han ansvarar för en ny studie i vilken 832 äldre personer ingick i ett representativt urval. De bor på äldreboenden eller hemma med hjälp av hemtjänst och forskarna har träffat dem alla.

– Vår undersökning visar att 13 procent av dem led av allvarlig undernäring, säger Yngve Gustafson.

Uppgiften om att 15 000 åldringar i Sverige kan vara drabbade av svält bygger på denna undersökning.

– Det är fullständigt oacceptabelt. Det här går ju att förebygga.

Fasta i 16 timmar

Yngve Gustafson berättar att några år gamla studier visar att det kan röra sig om det dubbal antalet.

– Vi vet att mer än hälften av de gamla på svenska äldreboenden är undernärda, säger han till SVT.

Orsakerna till svälten är flera. En är den långa nattfastan som många gamla utsätts för - tiden som passerar mellan den sista måltiden ena dagen och frukosten påföljande morgon.

För Georg Norberg var nattfastan 16,5 timmar lång. Han medverkade i onsdags i "Sveriges bästa äldreboende - ett år senare" i SVT.  Georg bor på Smedbergets äldreboende i Lycksele.

Yngve Gustafson berättar om några äldreboenden i Norrland där den genomsnittliga nattfastan för några år sedan var så hög som 17,5 timmar. Det innebar att de gamla bara fick äta under 6, 5 timmar.

– Då överlever man inte, säger han.

– Nattfastan bör inte vara längre än elva timmar.

"Krävs högre bemanning"

Näringsbrist försämrar immunförsvaret och ökar risken för infektioner. Georg fick en livshotande infektion och förlorade allt det som han byggt upp via träning.

Även fallolyckorna ökar vid näringsbrist bland gamla.

– Det allvarligaste är att de blir deprimerade. Det kan också leda till demens.

Äldre har svårare att tillgodogöra sig näring och behöver äta oftare och under en längre tidsrymd. För att förhindra svält bland äldre behövs stora förändringar.

– Det kräver högre bemanning och andra arbetstider bland personalen. Men man måste även göra individuella bedömningar av varje enskild person, säger Yngve Gustafson.