Ask vill bugga mer i nytt lagförslag

Justitieministern vill att polisen ska avlyssna mer: ”Har löst flera grova brott”.

Hemlig rumsavlyssning och trafikuppgifter från mobiltelefoner har varit avgörande i flera stora brott. Det menar i alla fall justitieminister Beatrice Ask som nu presenterar ett nytt lagförslag. I det föreslås att lagen om tvångsmedel blir permanent.

Brottscentralen fick under dagen ta del av ett nytt lagförslag från justitiedepartementet. Man vill att den nuvarande tillfälliga lagen om allmänna tvångsmedel som telefonavlyssning och utlämnad trafikdata ska bli en ”riktig” lag. Men det är inte en bra idé enligt alla.

– Vi kan se att antalet uppklarade brott med hjälp av hemliga tvångsmedel inte har ökat. Men polisens användande har ökat enormt vilket kränker integriteten. Det känns som att man slentrianmässigt kameraövervakar och buggar människor, säger Jens Holm (V).

Tar upp styckmordet på Vatchareeya

I förslaget tar man upp flera stora brottsfall där man menar att hemliga tvångsmedel lett till en avgörande del av bevisningen. Ett av dessa är fallet med styckmördade Vatchareeya Bangsuan där åklagaren bland annat kunde visa hur hon hade ringt larmnumret 112 under tiden hon var hemma hos den senare dömde Kristoffer Johansson.

– Självklart finns det exempel där telefonavlyssning och annan användning av hemliga tvångsmedel har varit en viktig del av bevisningen, och vi är inte totala motståndare, men vi är kritiska till det frekventa användandet, säger Jens Holm.

”Vi är emot att man buggar”

Även i rättegången mot det så kallade Södertäljenätverket spelade buggning och telefonavslyssning en avgörande roll. Hade Vänsterpartiet fått bestämma hade avgörande bevis kanske gått förlorade.

– Vi är emot att man buggar, det drabbar inte bara den misstänkte, säger Jens Holm.

Ask mötte tittarna i Brottscentralen

När Beatrice Ask deltog i måndagens avsnitt av Brottscentralen fick hon viss kritik av tittarna.

– Varför ska alla övervakas, det kränker ju inte bara de misstänktas integritet, skrev ”Agnetha” i Brottscentralens chatt.

– Alla ska inte övervakas. Det finns regler i förslaget för hur hemlig rumsavlyssning får gå till och när det får användas. Det handlar om att utreda och förebygga mycket allvarliga brott. Det blir bara aktuellt om ett brott leder till minst fyra års fängelse, svarade Beatrice Ask.

Publisert: