Alliansen och S i kamp om arbetsförmedling

Mikael Damberg.
NYHETER

I dag handlar den stora kampen mellan regeringen och Socialdemokraterna om arbetsförmedlingen.

Båda vill matcha den mot arbetslivet. S genom en ny arbetsförmedling – regeringen med 300 miljoner.

– Vi i Alliansen har ett jobbmål medan Socialdemokraterna har ett arbetslöshetsmål, säger arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson.

Socialdemokraterna föreslog redan i februari i fjol att Sverige ska införa en ny arbetsförmedling.

I dag presenterade S att förslaget även ska ingå i partiets valmanifest. Den nya arbetsförmedlingen ska genomföras direkt efter riksdagsvalet, den 14 september, vid en valvinst.

– Den ska arbeta tydligare mot arbetslivet och näringslivet, säger Mikael Damberg (S), gruppledare i riksdagen.

Satsa på näringslivet

Socialdemokraterna satte förra året upp målet om att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa till år 2020. En ny arbetsförmedling är en av åtgärderna för att nå dit.

– Regeringen har styrt arbetsförmedlingen helt fel. Man har jobbat med tidsgränser som gör att väldigt många människor som söker sig till arbetsförmedlingen får beskedet att vänta tills du har varit arbetslöshet länge. Det har också lett till att många företag väljer bort att komma till arbetsförmedlingen för att de upplever att arbetsförmedlingen inte är relevant för deras verksamhet, säger Damberg efter pressträffen till Aftonbladet.

Den nya arbetsförmedlingen ska framför allt bli en matchningsspecialist, enligt partiet. Den arbetslösa personen ska få individuellt stöd från dag ett. Näringslivets behov ska även styra.

– Den ska mycket mera fokusera efter de behov som finns att rekrytera i näringslivet och offentlig förvaltning. Arbetsförmedlingen ska fylla de behoven.

Arbetsförmedlingen ska även tillsammans med näringslivet jobba mot utbildningar för de bristyrken som finns i dag.

– Näringslivet ska också kunna efterfråga branschspecifika utbildningar.

”Få ett riktigt jobb”

Partiet kommer också prioritera att införa ett nationellt och permanent finansierat system för validering och komplettering av utländsk utbildning.

– Det finns en snabbare väg in på svensk arbetsmarknad.

S vill inte att arbetsförmedlingen ska arbeta främst mot långtidsarbetslösa.

– Vi vill byta åtgärder som Fas 3 till riktiga jobb. Ju närmare du är ett riktigt jobb ju lättare är det att få ett riktigt jobb, säger Ylva Johansson (S), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Vad innebär det för skillnad för personalen?

– Det innebär att vi ska lyfta bort mycket av de här tidsgränserna och den här djungeln av olika åtgärder och begränsa det så att det blir färre olika åtgärder så att det inte blir lika snårigt. Så att personalen faktiskt får ett större friutrymme att kunna vara professionella i sin roll som arbetsförmedlare och göra egna bedömningar om vad som är bäst lämpat för en arbetslös att komma vidare i jobb, säger Damberg.

I den nya arbetsförmedlingen ingår även partiets så kallade 90-dagars garanti, som det stod klart i går under en pressträff, även ingår i valmanifestet.

Det ska finnas speciella ungdomsteam på arbetsförmedlingen för att kunna förverkliga 90-dagarsgarantin.

S vill även styra upp de privata aktörerna.

– Vi vill fördjupa samarbetet med de som är bra och lägga mindre energi de som inte är det, säger Johansson.

M: Ger ökade anslag

Samtidigt presenterade regeringen några timmar innan ett nytt förslag för att stärka stödet för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Alliansens mål är att över 5 miljoner människor ska ha ett arbete år 2020, 350 000 fler än i dag. För att nå dit ökar regeringen arbetsförmedlingens anslag med 300 miljoner kronor under 2015-2016. Likt S vill Alliansen att matchningen med arbetsmarknaden ska bli bättre.

– Vi i Alliansen har ett jobbmål medan Socialdemokraterna har ett arbetslöshetsmål som kan nås utan ett enda nytt jobb. Jobben skapas inte på Arbetsförmedlingen utan hos arbetsgivarna. Därför är det märkligt att Ylva Johansson och Mikael Damberg fokuserar på en ny myndighet – i stället för att ge besked om sin jobbpolitik står de och stampar med en platspolitik, säger arbetsmarknadsministern, Elisabeth Svantesson (M).

Hon håller dock med om att arbetsförmedlingen behöver bli bättre:

– Arbetsförmedlingen ska bli bättre, vi har en bred översyn på plats samt här och nu presenterar jag idag ett tydligt samt finansierat anslag till arbetsförmedlarna så de kan öka arbetsgivarkontakterna. Det är A och O för att fler ska komma i arbete.

– Sverige har bland Europas lägsta långtidsarbetslöshet men vi måste fortsätta rikta insatser till dem som står längst i från arbetsmarknaden. Idag ger jag ytterligare ett besked för det, vi har presenterat matchningsanställningar – och vi är tydliga: vi kommer aldrig gömma och glömma människor i statisk för att nå politiskt satta mål.

Martin Ådahl (C), chefekonom:

– Socialdemokraterna fortsätter lova jobb men leverera åtgärdsplatser. Arbetsförmedlingen behöver verkligen bantas och reformeras i grunden, men då måste vi tvärtom släppa in nya ideella och privata krafter som belönas när de hittar jobben och ger makt åt den arbetslöse att välja arbetsförmedlare. Det är raka motsatsen mot de gamla låtsasgarantier som Damberg nu presenterar.

ARTIKELN HANDLAR OM