Det här är Socialdemokraternas nya kunskapslyft

Av: Joachim Kerpner

Publicerad:

100 000 svenskar ska utbildas så att de kan få bättre jobb.

Så ser Socialdemokraternas nya kunskapslyft ut.

– Vi tror att det är en väldigt lönsam investering för Sverige att göra detta, säger Mikael Damberg (S).

Som Aftonbladet kunde avslöja på fredagsförmiddagen kör Socialdemokraterna Göran Perssons kunskapslyft från 1990-talet i repris:

- I dag presenterar jag ett nytt vallöfte. 100 000 personer kommer att få rätt kompetens för jobben, sade Mikael Damberg vid presskonferensen i Stockholm i dag.

Satsningen kostar 5,6 miljarder och innefattar följande:

27 000 studieplatser vid komvux/yrkesvux

1 000 studieplatser vid folhögskola

8 000 studieplatser vid traineejobb i välfärden

9 000 studieplatser vid Yrkeshögskolan

19 500 studieplatser vid högskola och universitet

Enligt Mikael Damberg kommer frågan om hur vi satsar på utbildning att "bli en av skiljelinjerna i den här valrörelsen".

Han menar att regeringen har valt fel väg.

– Regeringen har i dag försökt anpassa arbetsmarknaden genom att skapa en större låglönesektor. Vi vill i stället skapa en kompetensökning så att man kan få kvalificerade arbeten, sade Damberg, som är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.

Eftergymnasial utbildning allt viktigare

Enligt Socialdemokraterna är något i grunden fel när hälften av företagen säger att de har svårt att rekrytera folk och vart femte rekryteringsförsök misslyckas för att företagen inte hittar någon med rätt kompetens.

Mikael Damberg poängterade att de här tendenserna stärks i framtiden.

Fram till 2030 ökar efterfrågan på arbetskraft med eftergymnasial utbildning med 20 procent, samtidigt som efterfrågan på arbetskraft med enbart grundskola minskar med 40 procent. Damberg var kritisk till att platserna i så kallad yrkesvux minskar.

– En av de stora tråkigheterna med regeringens politik är att den försämrat möjligheterna att få en andra chans i vuxenutbildning.

”Stora satsningar”

Det är svårt att förstå varför regeringen i stort sett avskaffar yrkesvux.

I dag finns det 18 650 platser, 2016 ska det vara 2 375 platser.

– Vi föreslår stora satsningar på yrkesvux, där ingen utbildning kommer till stånd utan att näringslivet varit med och riggat utbildningen, sade Damberg.

Han menade att den socialdemokratiska regeringens kunskapslyft på 1990-talet visade väldigt positiva resultat.

– 800 000 människor gick utbildningen under 90-talskrisen. Det var en väldigt lönsam investering.

Arbetsinkomsten ökade med 14 procent för männen och 23 procent för kvinnorna.

Särskilt viktigt var kunskapslyftet för lågutbildade kvinnor med små barn, enligt Damberg.

Skollöftena från partierna

Vänsterpartiet

 Stoppa vinsterna i skolan. Begränsa fria skolvalet. Satsa en miljard på att hjälpa elever med större

behov. En miljard för att få personal att ta över

verksamheter. Satsningar på en likvärdig skola.

Miljöpartiet

 Höja lärarlönerna. Större statligt ansvar för skolan. Mindre barngrupper i förskolan. Mer lärartid för eleverna. Friskolors vinst ska komma eleverna till del. Läsa-skriva-räkna-garanti i tidiga årskurser. Bryta skolsegregationen. Alla gymnasieelever ska få läsa minst ett estetiskt

ämne.

Socialdemokraterna

3,5 miljarder kronor till lärarna, varav 2,5 miljarder kronor till höjda lärarlöner. Högre krav och lämplighetstest till lärarhögskolan. Avskaffa läxrut. 2 miljarder till jämlik skola. Minska klassernas storlek. 1,1 miljarder för att införa maxtak för barngrupper i förskolan

Centerpartiet

 Mer undervisningstid och mer idrott. Digitalt lärarlyft. Läxhjälp och sommarskola för de som behöver det. Högre lön för duktiga lärare.  Karriärtjänster även på förskolan. Mindre klasser i årskurs ett.

Folkpartiet

 Höja lärarlönerna. Förstatliga skolan. Utöka antalet förstelärare med 10 000. Införa karriär­tjänster även i förskolan. Tioårig grundskola. Mer undervisningstid i matematik och idrott. Fler platser och högre krav på lärarut­bildningen.

Kristdemokraterna

 Max tolv barn i varje småbarngrupp i förskolan. Mindre grupper på fritids. Mindre skolklasser. Mer idrott i grundskolan, från 500 till 600 timmar.

Uppvärdera läraryrket. Satsa på läsning och införa en klassikerlista.

Moderaterna

 Mindre barngrupper i förskolan, mindre klasser, högre lärartäthet och fler speciallärare i lågstadiet. Läxhjälp från årskurs fyra till nio. Mer matematik och idrott. Sommarskola för dem som behöver det från årskurs sex till nio. Tioårig grundskola. Betyg från fyran. Karriärtjänster och läslyft för lärarna.

Sverigedemokraterna

 Återförstatligande av skolan. Tioårig grundskola. Betyg från årskurs 4. Satsning på bättre skolmat. Fler vuxna i skolan.

Publicerad: