300 miljoner till brandkommuner

NYHETER

Regeringen ger 300 miljoner kronor till de fyra kommuner som drabbats av skogsbranden i Västmanland.

– Vår bedömning är att den här summan ska räcka för att täcka kommunernas kostnader, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Sala, Surahammar, Fagersta och Norbergs kommuner kommer att ersättas med sammanlagt 300 miljoner kronor för insatser i samband med den stora skogsbranden.

Försvarsminister Karin Enström, finansmarknadsminister Peter Norman och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterade i dag nyheten på regeringskansliet Rosenbad i Stockholm.

250 miljoner kronor går till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i sin tur ersätter kommunerna för de direkta räddningsinsatserna.

50 miljoner går direkt till kommunerna för insatser som exempelvis vaktstyrkor för att säkra att ingen tar sig in på det farliga området.

Gudrun modell

Dessutom kommer enskilda skogs- och jordbrukare få ersättning för att underlätta avverkning, bland annat genom att återställa skadade skogsvägar och att få temporärt avdrag på dieselskatt för skogsmaskiner.

– Vi har stormen Gudrun som modell för hur det arbetet görs bäst. Vi kan inte svara på hur stor summan blir, eftersom branden fortfarande pågår. Vi vet ännu inte hur mycket biomassa som ska tas ur skogen, säger Eskil Erlandsson.

Han tillägger att dieselskatteavdraget först måste få klartecken från EU.

– De brukar ju inte tillåta att man ger lättnader till vissa företagare och inte till andra. Men i det här fallet har det ju varit en katastrof.

De utländska vattenbombplan som använts ska betalas direkt av staten och inte som brukligt först av kommunerna för att sedan ersättas av staten.

Kritik mot kommunikation

Regeringskansliet tillsätter under dagen även en kontaktperson dit drabbade kommuner direkt kan vända sig.

För tre dagar sedan tillsatte regeringen en utredning om branden.

Kan ni redan nu säga något som kunde gjorts bättre i det kritiska skedet?

– Det här är den största skogsbranden i modern tid. Vi vill dra lärdomar och erfarenheter av det här, det är därför vi tillsatt utredningen. Vi vet att frågor om kommunikation har kommit upp, säger Karin Enström till Aftonbladet.

Extra försvarsutskottsmöte

Socialdemokratiske ordförande i försvarsutskottet, Peter Hultqvist, kallar i dag samman till ett extra möte med utskottet på grund av branden.

Han vill samla erfarenheterna från MSB, länsstyrelserna, Försvarsmakten, räddningstjänsten och berörda kommuner för att utvärdera.

De 300 miljonerna kommenterar Hultqvist så här:

– Jag ser det som ett första steg i en längre process. Vi har inte sett helheten av effekterna av den här katastrofen än.