Lööf: ”En krigsförklaring”

Publicerad:
Uppdaterad:
1 av 7

NYHETER

Stefan Löfvens regeringsförklaring sågas direkt av FP-ledaren Jan Björklund.

Men även av C-ledaren Annie Lööf som skriver såhär på Twitter:

"Det är en krigsförklaring mot den svenska landsbygden."

I den tio sidor långa regeringsförklaringen berättade Stefan Löfven (S) vad den nya regeringen vill göra på en rad olika områden.

Bland annat lämnade han besked om friskolor och deras möjligheter att ta ut vinst och att starta i kommunerna.

– Syftet med skolverksamhet ska vara utbildning, inte att dela ut vinst till ägarna. Kommunerna ges ett avgörande inflytande över nya skoletableringar som hindrar arbetet för att motverka segregation.

Han sa också att friskoleöverenskommelsen ligger fast.

Men FP-ledaren Jan Björklund kommer nu med hård kritik - och menar att det här försvårar samarbete över blockgränserna.

– De börjar att att tala om samarbete över blockgränsen, men de öppnar i total konfrontation. Löfven har ju i dag sänkt friskoleöverenskommelsen. Jag skakade personligen hand med Löfven på överenskommelsen.

"Många vackra ord"

Jan Björklund tolkar talet om kommunernas inflytande som att Löfven vill införa ett kommunalt veto mot nya friskolor.

– Var och en av de 290 kommunerna får nu möjlighet att förbjuda nya friskolor i sin kommun. Säger kommunen nej får den inte starta, det handlar om ett kommunalt veto.

Även KD-ledaren Göran Hägglund är kritisk mot regeringsförklaringen, som han menar är "många vackra ord, men ganska få besked"

– De besked som kommer är tyvärr på många punkter bekymmersamma. Till exempel slår man fast att valfriheten för småbarnsfamiljer ska minska när vårdnadsbidraget ska avskaffas. Man vill också tvångskvotera föräldraförsäkringen.

C-ledaren Annie Lööf var besviken på landsbygdspolitiken: "Det är en krigsförklaring mot den svenska landsbygden. Ny kilometerskatt som slår hårt och nedläggning av landsbygdsdepartementet.", skriver hon på Twitter.

"Kommuner ska ha inflytande"

Miljöpartiets språkrör och nu utbildningsminister Gustav Fridolin menar att han är mycket glad över att ha fått ansvaret för skolan. Han menar att friskoleöverenskommelsen ska ligga fast.

– Den är grunden för friskolepolitiken, men vi vet att vi behöver göra mer och att det fanns olika åsikter i friskoleuppgörelsen, till exempel om hur vi ser till att alla våra skattepengar kommer eleverna till del, säger han.

Enligt Fridolin måste kommunerna kunna ha ett inflytande över etableringar.

– Vi vill att när man ser att en skola riskerar att motverka arbetet mot segregation, att kommunerna då faktiskt ska ha ett avgörande inflytande, säger han.

– Segregationen i skolan är en av de stora utmaningar vi står inför gemensamt. Där måste man kunna ta ett ansvar så att den inte späs på, utan tvärtom ger en skola där alla barn får chans att mötas.

Lärarförbundet kritiserar Björklund

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tycker att Jan Björklund ska lugna ner sig.

– Jag noterar att den avgående ministern är väldigt snabb med att ta till överord som "total konfrontation" och "krigsförklaring". Konfrontationspolitikens tid är förbi, och det gäller alla partier. Det som kan sätta stopp för satsningar på skolan är politisk prestige. Kan man inte samarbeta sviker man eleverna, säger hon till TT.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN