SVT: ”Sverige på lista över USA-allierade mot IS”

Sverige är en av de nationer som stöder USA i kampen mot terrororganisationen Islamiska staten.

Det uppger SVT som tagit del av den amerikanska listan över allierade.

– Det är uppseendeväckande att Sverige bestämt sig för att delta i den här koalitionen, säger SVT:s utrikespolitiska kommentator Bo Inge Andersson.

Under natten mot torsdag genomför nya bombningar mot Islamiska staten i Syrien, enligt Reuters. 12 IS-kontrollerade oljerafinaderier i östra Syrien ska ha varit målet för attackerna.

Samtidigt som bomberna faller mot terrororganisationen avslöjar Sveriges Television att Sverige utpekas som en av USA:s allierade i kampen mot IS.

Något som höjer risken för att Sverige ska drabbas av deras brutala terror, enligt SVT:s utrikespolitiska kommentator Bo Inge Andersson.

– Om det stämmer så måste det också rimligtvis betyda att vaksamheten måste skärpas i Sverige – övervakningen, kontrollerna. IS har uttalat hot mot de länder som är med i koalitionen. Det ökar pressen på Sverige eftersom Sverige därmed också är en måltavla när det gäller framtida terroristangrepp, säger han i SVT.

SVT har tagit del av dokument där länder som på ”något sätt bidragit eller uttalat sitt stöd för kampen mot IS” finns med. Hur Sverige bidragit framgår inte, enligt SVT.

Hans Brun, terrorforskare vid Försvarshögskolan och Kings College, säger att Sverige är inblandade redan genom våra hjälpsändningar.

– Hotet finns och har funnits under en längre tid, att vi är med på den här listan gör varken till eller från, säger han.

– Det man kan säga är att i takt med att IS får problem i Irak och Syrien efter bombningarna mot dem så ökar risken för att de ska genomföra en storskalig terrorattack utanför Syrien och Irak. I första hand i Mellanöstern och i andra hand i Europa.

Enligt Carl Bildt var det en självklarhet att ingå i samarbetet. Under dagen deltog Sverige i ett beslut i FN:s säkerhetsråd om att anta resolution 2178 för att stoppa intenationell terrorism.

– Det innebär att vi självklart är med i arbetet för att stoppa terrorism i utlandet. Detta är ett hot som riktas mot oss också och vi måste precis som andra länder ta vårt ansvar.

Innebär det här att Sverige kommer att gå in militärt?

– Det tror jag inte är aktuellt. Vi kommer snarare att fokusera på andra områden såsom de humanitära insatserna. Där har vi redan varit mycket aktiva. Vi var bland annat en av de första länderna att bygga flyktingläger på plats.

Går det att säga nej till att skriva på en sådan här lista?

– Ja, det går men det skulle vara mycket underligt om vi gjorde det. Det hade snarare varit brottsligt att inte vara med i en koalition mot internationell terrorism.

Kan det inte vara riskabelt att ingå i allians med USA i det här läget? Gör det oss till en måltavla?

– Säkerhetsrådet antog beslutet om en säkerhetskoalition med 15 röster mot noll. Det tyder snarare på att det är hela världen mot terroristerna.

Publisert: