”Kvinnor tänker inte vara tysta om sitt underliv längre”

NYHETER

De vill göra endometrios till en folksjukdom

1 av 3 | Foto: ”En sjukdom som är så här vanlig ska inte vara så osynlig”, säger Veronica Palm (S).

Var tionde kvinna i fertil ålder är drabbad, sjukdomen är vanligare än cancer och vanligare än diabetes. Men ändå är kunskapen om endometrios väldigt liten.

Nu har kampen om att göra den till en folksjukdom startat.

Endometrios är en alldeles för osynlig sjukdom, säger Veronica Palm (S), vice ordförande i socialutskottet. Hon tog i veckan emot en namninsamling från över 6 500 personer som vill att sjukdomen tas på allvar.

– Hur man än vrider och vänder på det blir min slutsats att kvinnor värderas lägre än män. En sjukdom som är så här vanlig ska inte vara så osynlig.

”Går och lider”

I dag räknar man med att 200 000 personer i Sverige är drabbade av endometrios. Sjukdomen innebär att det finns livmoderslemhinna på andra ställen än i livmodern, till exempel utanför, vilket skapar smärta i synnerhet vid menstruation. Den kan även skapa smärta när man kissar eller har sex.

– Kvinnor går och lider. Det är en könsmaktordning där kvinnors smärta inte tas på allvar utan negligeras. Sverige har en del kvar att arbeta med när det kommer till jämställdhet, säger Veronica Palm.

Vill ha riktlinjer

Namninsamlingen startades av Endometriosforum Sverige och målet med den är att få sjukdomen att tas på allvar och klassas som en folksjukdom.

Man vill att det tas fram riktlinjer för hur endometriosvården ska utformas och hoppas öka kunskapen om sjukdomen. I samband med överlämningen av namninsamlingen hölls därför en manifestation på Mynttorget i Stockholm.

– Socialstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram nationella riktlinjer för vården men man har inte fått något speciellt uppdrag om just endometrios, men jag tycker att det är helt rimligt att det tas upp på den listan. Det behövs tydligare riktlinjer, säger Veronica Palm.

En del av kritiken mot vården har varit att okunskapen varit så stor att det tagit lång tid för drabbade att få rätt diagnos.

Inte tysta längre

Veronica Palm säger att hon ska ta med sig namninsamlingen till riksdagen för att uppmärksamma den.

– Jag ska också ta med den till de veckovisa mötena med socialdepartementet.

Hon kan däremot inte lova att sjukdomen kommer att klassas som en folksjukdom, det är upp till regeringen att avgöra.

– Men det är en sjukdom som omfattar nästan var tionde kvinna och det behövs mer forskning och mer kunskap. Manifestationen är därför viktig eftersom den synliggör för socialstyrelsen att kvinnor inte tänker vara tysta om sitt underliv längre.

ARTIKELN HANDLAR OM