”Ubåtsjakten är prioriterad”

NYHETER

Försvarsministern vill satsa på närvaro på Gotland och bättre ubåtsjakt

1 av 5

Inför riksdagens försvarsbeslut kommer regeringen föreslå att Gotland som varit demilitariserat sedan 2005, ska få ett permanent förband.

Dessutom kommer man satsa pengar på att jaga ubåtar som inkräktar på landets gränser.

Pengarna kommer bland annat från omfördelade resurser men även skattehöjningar kan vara att vänta framöver.

– Vi behöver höja skatterna för att göra viktiga investeringar i Sverige. Jag är helt övertygad om att svenska folket är beredda att betala lite mer i skatt för att ha ett svenskt försvar, säger finansminister Magdalena Andersson (S) vid en pressträff idag.

Totalt handlar det om en satsning på 6,2 miljarder kronor som kommer att tillföras försvaret de närmaste fem åren. 4,2 miljarder kronor är ett "direkt tillskott av nya medel", säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Dessutom för vi över 1,3 miljarder från försvarets internationella insatser till det nationella försvaret.

Totalt blir det alltså 7,5 miljarder mer till försvarverksamhet i Sverige från och med år 2016 till och med 2020.

Bättre ubåtsskydd

I vår kommer riksdagen fatta beslut om hur försvarets inriktning för åren 2016-2020 ska se ut. Därför samtalade försvarsministern idag om försvarsplanerna med företrädare för oppositionen.

Ett av områdena man satsar på är bättre ubåtsskydd.

– Ubåtsjakten är ett prioriterat område. Vi har ju haft händelser som visar att det är väldigt viktigt att ha ökad kapacitet för ubåtsjakt. Vi måste göra vad vi kan för att behålla och utveckla kompetensen. Det är väldigt viktigt att värna Sveriges suveränitet, säger Peter Hultqvist (S) till DN.

Rustar upp på Gotland

Ett annat område man vill satsa på är Gotland. För tio år sedan lades det sista förbandet ned på ön efter ett beslut av den dåvarande S-ledda regeringen.

På senare tid har dock röster höjts för att återta försvaret till Gotland och få en permanent militär närvaro där. Enligt Peter Hultqvist är det en viktig fråga. Det nya beslutet kan ses som en markering att ön är en säkerhetspolitiskt viktig plats.

–  Gotland har ett strategiskt läge i Östersjön och detta är också en markering inför omvärlden att vi inser att Gotland är väldigt viktigt. Allt vi gör ingår i att markera svensk suveränitet, säger Peter Hultqvist.

Pansarfordon

Enligt DN vill S-MP-regeringen utöka armén från sju till åtta bataljoner. Den nya bataljonen ska vara en "motoriserad styrka med hjulgående pansarfordon", skriver DN. Med det blir det möjligt att ha ett kompani på cirka 130 man på Gotland.

– Vi utvidgar också hemvärnets stödorganisation på Gotland personellt och vi skapar en ledningsfunktion på Gotland. Vi vill också ha kontinuerliga övningar när det gäller marin, flyg och armé i anslutning till Gotland, säger Peter Hultqvist.

Sverige kommer dessutom att satsa pengar på att rusta upp fartyg och båtar för att jaga inkräktande ubåtar. Totalt kommer Löfvens regering att satsa sex miljarder kronor mer på försvaret av Sverige än de vallöften som gavs av alliansregeringen.

ARTIKELN HANDLAR OM