Här är generaldirektörerna som varit tjänstemän i regeringskansliet

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

Andreas Ekman, Inspektionen för strategiska produkter (ISP), f?d ambassadör, utrikesdepartementet

Björn Körlof, Plikt­verket, f?d departements­sekreterare, försvars­departementet

Boo Sjögren, Internat. progr.kontoret för utb.omr, f?d departementsråd, utbildningsdepartementet

Christer Wadelius, Statens kvalitets- och kompetensråd, f?d finansråd, finansdepartementet

Christina Lindenius, Premiepensionsmyndigheten, f?d finansråd, finansdepartementet

Håkan Sandesjö, Utlänningsnämnden, f?d expeditionschef, arbetsmarknadsdepartementet

Stefan Strömberg, Domstolsverket, f?d expeditionschef, justitiedepartementet

Thomas Rolén, Domstolsverket, f?d expeditionschef, justitiedepartementet

Gunnar Holmgren, Försvarets materielverk f?d finansråd,

finansdepartementet

Ingemar Hansson, Konjunkturinstitutet, f?d finansråd, finansdepartementet

Klas Bergenstrand, Säpo, f?d rättschef, Justitiedepartementet

Christina Salomonson, Kustbevakningen, f?d departementsråd, försvarsdepartementet

Gudrun Antemar, Ekobrottsmyndigheten, f?d tjänsteman,

justitiedepartementet

Kerstin Wigzell, Regeringskansliet, f?d departementsråd,

socialdepartementet

Lars Högdahl, Regeringskansliet, f?d departementsråd,

civildepartementet

Lena Johansson, Kommerskollegium, f?d departementsråd,

finansdepartementet

Marie Hafström, Försvarsmakten, f?d departementsråd,

försvarsdepartementet

Mats Ekdahl, Styrelsen för psykologiskt försvar, f?d ämnessakkunnig, kulturdepartementet

Per Tegnér, Rymdstyrelsen, f?d departementsråd,

näringsdepartementet

Ulf Lundin, Järnvägsstyrelsen, f?d departementsråd,

näringsdepartementet

Åsa Kastman Heuman, Statens haverikommission, f?d expeditions- och rättschef, näringsdepart.

Publicerad: