Klart i natt – mp sa ja

S backade om flyktingbarnen

Göran Persson gick med på en mini-amnesti för flyktingbarnen.

Därför sa miljöpartiet i natt ja till regeringens budget.

– Nu kan alla gömda barn gå ut i solen, säger språkröret Peter Eriksson.

nöjd Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson var glad i natt efter uppgörelsen. ”Nu kan alla gömda flyktingbarn gå ut i solen”, sa han till Aftonbladet.
nöjd Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson var glad i natt efter uppgörelsen. ”Nu kan alla gömda flyktingbarn gå ut i solen”, sa han till Aftonbladet.

Miljöpartiet fick inte genom sitt hårt drivna krav på en generell amnesti för gömda flyktingar.

– Men de flesta barnen ska få stanna med sina familjer, säger Peter Eriksson.

Får ny prövning

Kompromissen mellan partierna går ut på att alla flyktingfamiljer som gömmer sig i Sverige ska få en ny prövning – och medan den görs ska de inte kunna skickas ut från landet.

I varje enskilt fall ska Migrationsverket nu också ta särskild hänsyn till tre saker: hur länge barnen levt i Sverige, barnens sociala situation och deras anknytning till det svenska samhället.

– Eftersom de flesta levt i Sverige i många år och rotat sig här, innebär det nya systemet att de flesta i praktiken får stanna, säger Gustaf Fridolin (mp) som varit med i förhandlingarna med regeringen.

I miljöpartiets överenskommelse med regeringen finns också en punkt om de apatiska flyktingbarnen.

Också de kommer att få stanna, enligt mp.

Peter Eriksson är i stort nöjd med resultatet i förhandlingarna.

Viktiga frågor

– Regeringen fick igenom sin valbudget. Men vi fick igenom våra kärnfrågor. Jag tror inte vi vinner några röster på flyktingpolitiken – men frågorna om flyktingbarnen är viktiga för våra medlemmar, säger han.

Den andra svåra fråga miljöpartiet förhandlade om var koldioxidskatten.

Där fick man bland annat igenom en förlängning av skattebefrielse för koldioxidneutrala drivmedel. Den skulle upphört 2008, men har nu förlängts till 2013.

Läs mer:

Petter Ovander

Publisert: