Nyheter

Sjuka åldringar kameraövervakas

NYHETER

Kommunen har inte råd med onödiga hembesök

Kameraövervakning hemma hos äldre personer är Esbo stads nya vapen mot skenande hemtjänstkostnader.

"Välfärdsteve", kallar de ansvariga systemet för.

Finlands näst största stad Esbo har för dyr äldrevård och för många onödiga hembesök. Men genom att montera kameror hemma hos de åldringar som har hemtjänst eller anhörigvård, kan vårdpersonalen enklare – och billigare – övervaka hur patienterna mår.

Stöd för anhörigvårdare

Enligt Jaakko Valvanne, ansvarig för äldrevården i Esbo stad, är systemet framförallt tänkt som ett stöd för de anhöriga som vårdar sina äldre släktningar i hemmet.

– Välfärdsteven ska fungera som stöd för anhöriga som bor hemma och tar hand om en äldre person. Många anhörigvårdare är själva gamla och det är tungt för dem att ensamma ha ansvaret, säger han till tidningen Hufvudstadsbladet.

Rådgivningscentral

Tanken är att kameran ska vara kopplad till en särskild rådgivningscentral, där anhörigvårdaren både i ljud och bild ska kunna få hjälp av vårdpersonal.

– Via kameran kan vi följa den äldres hälsa, säger Valvanne.

Planeringen för projektet har pågått ett halvår och stöttas med pengar från finska staten. Enligt Valvanne är intresset från statligt håll stort.

Startar till hösten

”Välfärdsteven” har inte börjat användas än, och de 25 äldre som ska få kameror uppsatta hos sig har inte tillfrågats ännu.

– Först måste vi anställa dem som skall arbeta inom projektet, sedan kontaktar vi dem som får kamera. I början av hösten räknar vi med att kunna testa de första kamerorna och i slutet av året ska vi ha byggt ut systemet, säger Valvanne till Hufvudstadsbladet.

Robert Triches

ANNONS EXTERN LÄNK

Vita tänder i sommar? Köp smidig tandblekning här – resultat på 30 minuter.

Dentway

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter