”Alkohol farligare än LSD”

Kontroversiella resultat i brittisk regeringsutredning

Alkohol är farligare än LSD och amfetamin – och tobak orsakar större skador än cannabis och ecstasy.

Dessa kontroversiella påståenden gör en ny regeringsutredning i Storbritannien.

– På en punkt har de rätt. Tobaken skulle aldrig ha blivit lagligt om den blev känd först i dag, säger Sveriges narkotikapolitiska samordnare till aftonbladet.se.

Farligare än LSD Alkohol är mycket farligare än många andra droger, visar en brittisk undersökning.
Farligare än LSD Alkohol är mycket farligare än många andra droger, visar en brittisk undersökning.

Storbritanniens narkotikalagstiftning har länge kritiserats för att inte göra tillräckligt stor skillnad mellan lätta och tunga droger. Kritikerna menar att människor tappar tilltron till ett antidrogbudskap som inte stämmer överens med deras egna erfarenheter av droger.

Underminerar systemet

Lagstiftningen bygger på ett 35 år gammalt klassificeringssystem med tre nivåer. Både ecstasy och heroin klassas som A-droger - vilket innebär av innehav och försäljning av dessa droger jämställs på domstolarnas straffskala.

- Det underminerar hela systemet. Många unga vet att det är stor skillnad på att ta ecstasy jämfört med att ta heroin, säger en av främsta kritikerna, Evan Harris - medlem i regeringens narkotikakommitté, till The Independent.

”Rätt om alkohol och tobak”

Nu har regeringen beställt en utredning som kartlagt och rangordnat skadligheten hos 20 olika droger. Listan är enligt The Independent den första i sitt slag och resultaten är så kontroversiella att det är tveksamt hur - eller om - de kan användas.

Utredarna har tittat dels på hur beroendeframkallande drogerna är och dels på hur stora sociala skador de orsakar och hur mycket de skadar användaren fysiskt.

Att heroin fortfarande listas som allra farligast är inte förvånande, men däremot har många reagerat mot att utredarna klassar både tobak och alkohol som farligare än både LSD, amfetamin, ecstasy och cannabis.

- På en punkt har de rätt. Tobak och alkohol ska ses som väldigt skadliga droger, som samhället borde reglera hårdare. Personligen tror jag inte att tobaken skulle ha tillåtits om den blev känd först i dag, säger Chrsitina Gynnås, regeringens ställföreträdande narkotikapolitiska samordnare, till aftonbladet.se.

Farligt synsätt

I övrigt är hon emot det brittiska sättet att dela in illegal narkotika i olika klasser.

- Det signalerar att vissa är ”mindre illegala” och ”mindre farliga” än andra. Det må vara sant att man löper mindre risk att dö akut av ecstasy än av heroin, men vi vill akta oss för all slags banalisering av droger. Även när det gäller cannabis - som Storbritannien flyttade ner från klass B till C för ett par år sedan.

Svenska domstolarnas praxis bygger dock på olika drogers ”farlighet”, men det är inte bara preparatet som avgör straffet.

- Att sälja en mindre mängd till barn kan exempelvis straffas hårdare än att själv inneha en större mängd av samma preparat, säger Christina Gynnås.

Så här farliga är drogerna

Här följer den brittiska regeringsutredningens ranking över de 20 farligaste drogerna. Listan är enligt The Independent den första i sitt slag och baseras på vetenskapliga fakta kring drogernas skadlighet på både individen och samhället. Den beställdes av regeringen - men ingnoreras nu av ministrar på grund av det kontroversiella innehållet.

Karin Henriksson

Publisert: