Röda tjejer – och blå killar

NYHETER

Klyftan mellan könen har aldrig varit större

1 av 5 | Foto: "TJEJER TÄNKER MER PÅ FRAMTIDEN" När unga får rösta vinner moderaterna tätt följt av socialdemokraterna och sverigedemokraterna. Att flickorna röstar rött och pojkarna blått är ingenting som förvånar Anna Ericsson, 18, Carl-Johan Lind, 19, Johanna Carlson, 17, Olof Crenér, 17, Alice Ohlsson, 17, Sebastian Edlund, 18, och Tinna Lind, 18.

(AFTONBLADET)

Den politiska klyftan mellan könen är djup.

I dag är tjejer röda och killar är blå.

– Tjejer tänker på framtiden och killar lever mer i nuet, säger Johanna Carlson, 17.

På tjejernas fem i topp i Ungt val finns socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet.

På killarnas topplista finns bara ett rött parti – socialdemokraterna.

Här finns även sverigedemokraterna på en tredjeplats med hela 17 procent.

Skillnaderna mellan tjejer och killar har aldrig varit större.

”Det är viktiga värden”

– Solidaritet, jämlikhet och allas lika värde är värderingar som är bättre förankrade hos tjejer än hos killar. Traditionellt är det viktiga värden för vänsterpartierna, säger doktoranden Tiina Ekman.

Hon forskar kring ungdomars inställning till politik och har särskilt studerat unga killar som sympatiserar med sverigedemokraterna. Det är främst killar på de yrkesförberedande gymnasieprogrammen som bygg, fordon, el, energi och industri.

– Det är arbetarklassens killar. De kan lite om samhällsfrågor och politik men har ändå gott självförtroende i de här frågorna.

Olika prioriteringar

Både för tjejer och killar är arbete och utbildning de viktigaste frågorna. Men tjejer tycker att socialdemokraterna är bäst på att lösa problemen medan killarna föredrar moderaterna.

De ungdomar Aftonbladet träffar en solig eftermiddag i Kungsträdgården i Stockholm känner väl igen könsskillnaderna.

– Jag tror att kvinnor tänker mer på kollektivet. Män tänker mer på individen och då passar den blå politiken bättre, säger Carl-Johan Lind, 19.

Alice Ohlsson, 17, tror att tjejer över lag är mer politiskt engagerade.

– Tjejer är mer självständiga i sina val, killar faller mer för grupptrycket.

Listan över de viktigaste frågorna visar att tjejer prioriterar mjukare värden som djurens rätt och jämställdhet medan killar väljer ”hårda” frågor som lag och ordning.

Här syns trender först

– Killar är mer trendkänsliga och i dag blåser det högervindar, säger sociologen och tidigare vänsterpartisten Anne-Marie Morhed.

Hon menar att tendenser i väljarkåren syns först hos unga.

Läs mer

Anette Holmqvist, Elisabeth Marmorstein