Läkarna sa nej till operation - man dog

NYHETER

Avled på sjukhus efter flera dygns väntan

Mannen hade hjärtsvikt och blodpropp, men nekades operation under flera dygn - på flera sjukhus.

Till slut avled han i väntan på ingreppet.

Mannen var i 50-årsåldern och hade en allvarlig inflammation i hjärtat när han lades in på S:t Görans sjukhus i Stockholm i april.

För att klara en operation behövde hans tillstånd stabiliseras, men dagen efter misstänktes att mannen också fått en blodpropp. Då beslutade läkarna om en omedelbar operation.

Nej på tre sjukhus

Personalen på S:t Görans kontaktade Karolinska sjukhusets thoraxkirurgi, som var förvarnad sedan dagen före. Men Karolinska meddelade nu att det var fullt. S:t Göranpersonalen ringde vidare till thoraxkirurgin i Uppsala, men även där var det fullt, skriver dn.se i dag.

Till slut beslutades att mannen skulle ligga kvar på och hållas fastande i avvaktan på operation på Karolinska nästa dag.

Men nästa dag sa Karolinska nej, läkarna där tyckte plötsligt att mannens tillstånd var för stabilt och att det fanns andra som behövde platsen bättre.

Ingen tog ansvar

Sen fortsatte turerna fram och tillbaka. Tre dygn gick och till slut fick mannen en blodpropp i benet som krävde akut operation. Då började turerna om, visst skulle mannen opereras på Karolinska, men inte just då eftersom det fortfarande var platsbrist.

En dag senare försämrades mannens värden. Hjärtkirurgin kontaktades igen, men de kunde fortfarande inte ta över patienten.

Under natten försämrades mannen ytterligare och hjärtkirurgerna på Karolinska lovade återkomma nästa dag. Men innan det skedde avled mannen. Dödsorsak: hjärtsvikt.

Fallet har Lex Maria-anmälts av S:t Görans sjukhus.

- Det inträffade är allvarligt och måste utredas, vilket sker nu efter anmälan, säger chefläkare Elisabet Wennlund till aftonbladet.se.

Är det vanligt att patienter som är så svårt sjuka får vänta så här länge på operation?

- Vi har ingen thoraxkirurgi på S:t Göran och är beroende av att andra sjukhus ställer upp med det. Jag kan inte svara på hur länge det leder till liknande väntetider för svårt sjuka patienter, säger Elisabet Wennlund.

Karin Henriksson