Så säger experterna om domen

”En försiktig bedömning”

NYHETER

Advokat Peter Althin:

– När det gäller mord krävs det ett uppsåt. Då finns det tre varianter: direkt uppsåt, indirekt uppsåt eller det som Högsta domstolen kallar likgiltighetsuppsåt. Det sistnämnda innebär att man inte haft för avsikt att döda, men att man varit likgiltig till vad ens handlande kan leda till.

– Men inte ens det kommer tingsrätten fram till, och då kan man inte dömas till mord.

– Jag tycker det är en försiktig bedömning av materialet när det gäller själva rubriceringen. Det finns nog fall med likartad bevisning där man kommit fram till likgiltigheten ändå. Så långt vågar man inte gå här.

– Men det är en intressant dom, rent juridiskt. Vi får se om den överklagas.

”Rimlig slutsats av rätten”

Yrsa Stenius, Aftonbladets kolumnist:

– Domen är inte överraskande. Jag tvivlade hela tiden på att de skulle åka dit för mord eftersom man inte kunde veta hur Bobby dog egentligen. Vi vet vad han dog av, men inte hur det gick till.

– Jag kunde inte se att åklagaren kunde leda i bevis att föräldrarna insåg att Bobby svävade i livsfara och att de struntade i det. Det kriteriet krävs för att fällas för mord. Det fanns inget i det de gjorde som kunde betraktas som livsfarligt, inte ens nedkylningen.

– Grovt vållande verkar vara en rimlig slutsats av rätten, för det är klart att hela behandlingen bidrog till att Bobby omkom.

– Det förvånar mig lite att mamman får ett lika strängt straff som styvpappan, men bara lite. För man kan egentligen inte veta vem som har gjort vad.

”Svårt att visa uppsåtet”

Christian Diesen, professor i processrätt:

– Tingsrätten har ansett sig tvungen att gå en försiktig linje, att det har varit svårt att visa uppsåtligt dödande med tanke på dödsorsak och den del av händelseförloppet som varit säkerställd.

– Däremot anser rätten att det funnits uppsåt att misshandla Bobby, och att döden följt av den.

– Rätten har valt en så sträng påföljd som möjligt inom ramen för brottet grovt vållande till annans död.

– Alternativet hade varit att se det som ett rent mord, men det brister i samstämmighet mellan mamman och styvpappan. I så fall skulle man ha behövt dela upp det mellan dem och lagt skulden på honom. Men vad blir då straffet för henne? Det är enklare att lägga skulden på båda.