”Inför 30-gräns vid skolbussar”

NYHETER

Aftonbladets Robert Collin kräver sänkt fart när man ska passera stillastående skolbussar

Märk skolbussarna med kraftiga gula varningsljus och lagstifta om 30-gräns.

Det tycker Aftonbladets Robert Collin.

Hundratals barn har skadats eller dödats i olyckor vid en skolskjuts.

Vägverket föreslog redan för ett år sedan att fordon som passerade en stillastående skolbuss skulle tvingas sänka farten till 30 kilometer i timmen.

Dödsolyckan i Våxtorp gör frågan aktuell på nytt.

Skolbussen hade stannat för att släppa av ett barn när bussen rammades bakifrån av en lastbil som inte hann stanna. Varför är fortfarande oklart och en förundersökning kommer att inledas.

- Men den här chauffören kan inte ha sett bussen, säger Collin.

Jämför med USA

I USA har skolbussar kraftiga signallampor som blinkar rött när bussen står still. Då är det förbjudet att passera både framifrån och bakifrån.

Robert Collin tycker att Sverige borde titta på det amerikanska systemet och göra något liknande.

Men utan stopplikt.

- Vägverkets förslag är jättebra. En allmän 30-gräns är bättre än stopplikt. Men det måste kompletteras med bättre märkning av skolbussarna.

I dag är många - men inte alla - skolskjutsar märkta med gul varningstriangel. Och finns den så syns den ändå för lite, tror Robert Collin.

- Märk ut bussarna bättre. Med blinkande gula ljus som säger att ”här har en buss stannat”. Och tvinga bilisterna att sänka farten till 30 vid passage både framifrån och bakifrån.

Enligt Vägverket är buss normalt ett mycket säkert sätt att färdas.

Undantaget är just skolbussar.

Under åren 1994-2001 inträffade 256 olyckor i samband med skolskjutsresor. 361 barn skadades eller dödades - och drygt hälften hände när barnen sprang ut framför eller bakom bussen och blev påkörda av ett annat fordon.

Tidigare artiklar:

Läs också:

Caroline Olsson