Nyheter

Häng med i årets hetaste valrörelse

NYHETER

Start i dag för ungtval.se

(AFTONBLADET)

Välkomna till Ungt val, ungdomar.

Med start i dag kan ni chatta, diskutera politik och skriva egna debattartiklar på nätet.

– Ungt val ska vara en scen där ungdomar och politiker möts på lika villkor, säger Anders Thoresson, redaktör för ungtval.se.

Anders Thoresson, redaktör för ungtval.se och Karin Abrahamsson, reporter.

Foto: JERKER IVARSSON

I dag går startskottet för Aftonbladets och Lunarstorms gemensamma webbsatsning Ungt val.

Här får de 440 000 förstagångsväljarna en tydlig röst i den politiska debatten.

På sajten ungtval.se kan besökarna chatta och ställa politiker mot väggen.

– Vi ska lyfta fram ungas åsikter och tankar om samhället. När unga säger att de är ointresserade av politik är det paneldebatter och slipsgubbar de menar. Ofta är de väldigt engagerade i sakfrågor, säger Anders Thoresson.

”Idéerna frodas på nätet”

Och Rickard Ericsson, Lunarstorms grundare och chefredaktör säger:

– Det är en myt att dagens unga inte är intresserade av politik. Diskussioner om moral, rättvisa och fördelning lockar de flesta unga, men inte till Folkets hus, utan ut på nätet bland andra unga, där nya kreativa idéer frodas utan att fastna i de äldres ibland stelbenta sätt att tänka.

Ungt val genomförs uteslutande på internet, och satsningen kulminerar med ungdomarnas eget val på sajten i maj.

– Eftersom ungas röster kan avgöra vilka som får makten i höst räknar jag med att partierna kommer att följa vår omröstning med stort intresse, säger Anders Thoresson.

I dag är få ungdomar representerade i de politiska församlingarna. Samtidigt minskar ungas valdeltagande stadigt.

Mellan 1970 och 2002 minskade röstandet för pojkar med 17 procent och för flickor med 12 procent, en dramatisk minskning jämfört med valmanskåren i övrigt.

”Medierna är modernare”

Nyligen visade en Temo-undersökning att ungdomar främst skaffar sig information och kunskap om de politiska partierna genom att söka uppgifter på internet.

Eftersom Aftonbladet och Lunarstorm tillsammans når cirka 72 procent av dem mellan 15 och 24 år blir Ungt val en plattform som få etablerade politiker vågar gå förbi.

– Ungt val är ett bra exempel på att medierna är bäst på att organisera det politiska samtalet i dag, säger statsvetaren Stig-Björn Ljunggren.

– Det är mer interaktivt och mer modernt, något som är alldeles nödvändigt om man vill nå de unga.

Läs mer

Anette Holmqvist

ANNONS EXTERN LÄNK

Munskydd, solskydd och skönhet - handla allt inför sommaren hos MEDS här.

MEDS

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter