Riskfylld röjning efter stormens härjningar

NYHETER

Varningar kommer nu från flera håll om att risken för allvarliga olyckor i skogarna ökar efter svåra stormar.

– Att röja stormfälld skog är mycket farligt, säger läraren Ulf Augustsson på Svenljunga naturbruksgymnasium.

Enligt de senaste bedömningarna har stormen fällt 80 miljoner kubikmeter skog. Och siffran fortsätter öka.

– Skadorna ökar för varje dag vi gör en ny avstämning, säger skogsdirektör Stefan Wirtén på Skogsindustrierna till TT.

Att röja skog kan vara mycket farligt och experter varnar för att försöka sköta det själv. Under fredagseftermiddagen klämdes en 70-årig man ihjäl utanför Oskarshamn då han ensam var ute och röjde stormskadad skog.

Träd som spänner fast i varandra kan bli en dödsfälla när man börjar såga i dem, och rotvältor som står på högkant kan plötsligt falla tillbaka med mycket stor kraft.

– Skogsarbete är ett farligt yrke och att röja stormfälld skog är det farligaste, säger läraren Ulf Augustsson på Svenljunga naturbruksgymnasium till Rapport.

Nästa vecka ska representanter från bland annat Skogsindustrierna träffa Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket, erfar TT. Meningen är att man då ska diskutera hur virket snabbast och bäst kan transporteras bort från de stormdrabbade områdena.

Karl Thor