Lagändring i expressfart ska få hem döda svenska barn

NYHETER

Nu får de döda svenska barnen komma hem.

I en historiskt snabb lagändring ger riksdagen i dag polisen rätt att använda PKU-registret för att identifiera flodvågskatastrofens offer.

I dag ger riksdagen klartecken att använda PKU-registret för att identifiera döda efter naturkatastrofen i Asien.

Beslutet rör framför allt det okända antal döda svenska barn vars kroppar nu finns i Thailand. Många av dem är så små att de ännu inte hunnit få några tandkort som de kan identifieras med. Och innan de har identifierats får de inte komma hem.

-Det är en ytterst akut situation för människor som behöver få sina anhöriga identifierade, säger Chatrine Pålsson, kd, vice ordförande i socialutskottet.

I PKU-registret finns blodfläckar, det vill säga dna, från svenskar födda 1975 och framåt. Registret får egentligen bara användas för forskning.

Från och med måndag kan Rikspolisstyrelsen och Rättsmedicinalverket begära ut material från registret. Men bara för att identifiera döda "vid olyckor eller andra händelser där ett stort antal människor har avlidit".

Alla partier är eniga om beslutet.

PKU-registret – en biobank med blodprov från alla nyfödda

Irene Beertema