Kvoteringen mot svenskar olaglig

NYHETER

Josefine och Cecilia fick rätt mot Uppsala universitet

Sökande med utländska föräldrar gavs förtur till juristlinjen - trots att de hade sämre betyg än andra.

Studenterna Josefine Midander, 21, och Cecilia Lönn, 23, krävde Uppsala universitet på skadestånd för otillåten diskriminering.

Nu har de fått rätt.

Foto: DE FÅR SKADESTÅND Cecilia Lönn och Josefine Midander har enligt en dom blivit utsatta för diskriminering och får 75000 kronor vardera i skadestånd av Uppsala universitet.

- Självklart ska mångfalden öka, men det finns andra sätt att öka den på. Det ska inte spela någon roll vilket land ens föräldrar är födda i, säger Josefine Midander.

Enligt domen i Uppsala tingsrätt igår har Josefine Midander och Cecilia Lönn blivit utsatta för otillåten diskriminering. De får 75000 kronor var i skadestånd av Uppsala universitet.

När Josefine Midander och Cecilia Lönn sökte till juristlinjen i Uppsala höstterminen 2003, hade universitetet öronmärkt 30 av de 300 platserna till sökande med utländska föräldrar för att öka mångfalden i juristkåren.

Det medförde att Cecilia Lönn och Josefine Midander inte kom in, trots att de hade bättre betyg än de sökande som kvoterades in.

"Särbehandling behövs"

- Vi tycker att man behöver använda sig av positiv särbehandling för att skapa en juristkår som har etnisk mångfald, säger Tobias Smedberg, ordförande för Sveriges Förenade Studentkårer.

Gunnar Strömmer, från Centrum för Rättvisa, som företrätt tjejerna, har motsatt uppfattning.

- Det finns en massa skolor som bedriver ett viktigt arbete för att öka mångfalden, men där man inte särbehandlar, säger han.

Uppsala universitet har nu slutat med den etniska kvoteringen till juristutbildningen.

Läs mer:

Lena Gunnars