”Omöjligt för skolan att ha en fullständig bild”

Publicerad:

NYHETER

JÖNKÖPING. Pojken som gick till attack med kniv på skolan i Jönköping beskrev utförligt hur han skulle gå till väga på flera forum på nätet.

Trots det var skolan helt ovetande om vad som var på väg att hända.

– Skolan ska vara en trygg plats för eleverna och förebygga och motverka kränkningar, även nätkränkningar. Men jag tror det är omöjligt att skolan ska kunna ha en fullständig bild över vad som sker på nätet, säger David Norrfjärd, grundskolechef i Jönköping.

I bostadsområdet i Jönköping cirkulerar polisbilar under torsdagsmorgonen. Fler bilar än andra dagar, efter onsdagens drama då en en mellanstadieelev på skolan gick till attack mot två skolkamrater med kniv.

– Det kommer vara så under en tid framöver. Det är lokalpoliser som har som uppdrag att vara synliga där mellan andra uppdrag, säger Thomas Agnevik, polisens presstalesperson.

I området handlar man, hälsar på någon granne och står och snackar en stund. Många här har barn på skolan där mellanstadieeleven knivattackerade sina skolkamrater.

1 av 4 | Foto: Johanna Svensson

Monika Svanängen, 74, är här med sin man och har köpt en blomma i affären. Hon har jobbat i området sedan -87 men är nu pensionär. Före pensionen arbetade hon på öppna förskolan.

– Vi startade svenskundervisning med sångstunder, det var väldigt välkommet. Vi är inte främmande för att flytta hit någon gång, det är ett väldigt trevligt område som vi trivs i.

På skolan ligger fokus på krishantering, både för eleverna och för lärare.

– Vår fokus ligger på att upprätthålla och bibehålla ett lugn på skolan för våra elever och vi fortsätter den krishantering som påbörjades i går, säger David Norrfjärd, grundskolechef.

Aftonbladets granskning visar att mellanstadiepojken planerat dådet under två månader och berättat om hur han skulle gå till väga i minst fyra olika, öppna forum på nätet – utan att någon ingripit. Flera personer har kommenterat och ifrågasatt hans planer när han berättat om dem på sociala medier.

Känner ni till det pojken skrivit på internet?

– Vi känner till att den informationen rapporteras om men det är inget som vi känner igen sedan tidigare, säger David Norrfjärd.

Det har inte slagits larm om det?

– Nej, det har det inte.

Enligt uppgifter till Aftonbladet har det förekommit bråk och mobbning i årskursen som den nu misstänkte pojken går i. Att pojken var mobbad ska även lärarna ha vetat om.

Rektorn på skolan vill inte kommentera det enskilda ärendet.

Kände du till uppgifterna om mobbning?

– Det är inget jag kan kommentera i dagsläget, det hände i går. Jag har bett om att få in alla uppgifter som finns och vi har bokat möte med elevhälsoteam där vi kommer gå igenom all dokumentation. Vi anmäler alla kränkningar som sker till skolhuvudmannen, säger rektorn. 

Enligt honom finns det en god beredskap för att förhindra kränkningar både på nätet och i skolan med ett likabehandlingsteam och två pedagoger som jobbar med stöd från andra, men vad eleven skrivit på internet har skolan inte känt till.

– Vi kände inte till det, jag fick kännedom om det i går eftermiddag. Hade lärarna känt till det tror jag att jag hade nåtts av det, enligt de rutiner vi har. 

– Skolan ska vara en trygg plats för eleverna och förebygga och motverka kränkningar, även nätkränkningar. Men jag tror det är omöjligt att skolan ska kunna ha en fullständig bild över vad som sker på nätet, säger David Norrfjärd, grundskolechef i Jönköping.

Vem borde upptäckt detta – polis, skola..?

– Det här är fortfarande i ett tidigt skede där polisen har omhändertagit den misstänkta. Vi kommer att gå tillbaka och utvärdera händelsen, vi ställer oss självklart frågan varför det här kan inträffa och se om det är något som vi från skolans sida hade kunnat göra annorlunda.

Det kan bli aktuellt att se över hur skolans rutiner kring elevernas nätnärvaro faktiskt fungerar menar Norrfjärd.

– När en en sån här händelse sker finns det alltid anledning att se över det. Vi kommer naturligtvis att utvärdera och den får visa om vi kommer att vidta åtgärder.

Publicerad:

LÄS VIDARE