Döms för attack mot Prideparaden

Publicerad:

NYHETER

Tolv personer som attackerade Prideparaden förra året har nu fått sina domar.

Även om åtalet delvis ogillas blir det kännbara böter.

Som mest får en av de dömda betala 16 000 kronor.

1 av 2 | Foto: Johan Persson/Kontinent

Attacken mot Pride-paraden i Stockholm förra året var organiserad av Nordisk ungdom, en organisation som själva betecknar sig som nationalister.

Tåget som beräknas ha samlat 50 000 deltagare stoppades tillfälligt. Polisen ingrep och fick snabbt kontroll över situationen.

Aktivisterna avlägsnades och de åtalades senare för störande av allmän sammankomst. Åklagaren gjorde gällande att gärningen var avsedd att kränka deltagarna i paraden på grund av deras sexuella läggning.

Eftersom de tolv personerna inte flyttade på sig trots uppmaning från polisen åtalades de även för ohörsamhet mot ordningsmakten.

”Inte allmän sammankomst”

Stockholms tingsrätt har nu meddelat dom - och ogillar delvis åtalet. Tingsrätten bedömer att Prideparaden inte är en sådan allmän sammankomst som avses i lagen, även om två nämndemän var av annan uppfattning.

Däremot fälls de tolv för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Kännbara böter

En av dem som betecknar sig som talesman för Nordisk ungdom, en 31-årig man, döms dessutom för brott mot ordningslagen utanför Aftonbladets lokaler i december förra året.

Han döms till 60 dagsböter a´160 kronor, sammanlagt 9600 kronor.

Alla övriga döms till 40 dagsböter, utom en som döms till 30. Dagsbotens storlek beräknas efter årsinkomsten och motsvarar grovt räknat en promille av årsinkomsten.

De utdömda bötesbeloppen varierar därför mellan 2000 kronor och 16 000 kronor som mest.

Åklagaren Daniel Suneson anser att domen är välskriven.

– Men jag har inte slutligt bestämt mig för om jag ska klaga på den, säger han till Aftonbladet. Tar det beslutet inom kort.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN