Expert: Det behövs fler pauser

avTT

Foto: Janerik Henriksson/TT
Enligt Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi, är förklaringen till de höga sjuktalen att belastningen på de anställda är för hög på många arbetsplatser. Arkivbild.

Skälet till att så många har besvär på jobbet är helt enkelt att arbetsbelastningen är för hög.

Det behövs fler pauser och fler anställda, enligt Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi.

Till stora delar följer årets rapport från Arbetsmiljöverket om arbetsrelaterade besvär mönstret från tidigare år: problemen är störst inom kvinnodominerade yrken inom vård, utbildning och omsorg. Men Gunnar Aronsson pekar på en annan grupp som också är hård drabbad – de med tidsbegränsade anställningar. De får sämre hjälp av arbetsgivaren och det är dubbelt så vanligt att en kvinna på ett vikariat byter arbetsgivare och tre gånger så vanligt att en man gör det jämfört med tillsvidareanställda.

– De måste ta itu med problemen individuellt och väljer att byta jobb när de inte får någon hjälp. Den gruppen är åsidosatt och den dyker upp i olika studier som eftersatt, säger han.

Diskussion om uppdraget

Det finns inga enkla lösningar på problemen som lyfts fram av Arbetsmiljöverket, påpekar han. Men eftersom grundproblemet är för hög belastning handlar det om att fler borde dela på arbetsuppgifterna. Eller något så enkelt som att det införs fler pauser under arbetsdagen.

– När arbetsbelastningen är hög får folk inte de här återhämtningsstunderna som är nödvändiga. Det kan handla om mikropauser på bara några minuter, men är arbetsbelastningen riktigt hög hinner många inte ens återhämta sig mellan arbetsdagarna.

– För att förebygga problemen måste det föras en diskussion om själva arbetsuppdraget. Innan ett företag åtar sig ett arbete, det kan till exempel röra sig om en underentreprenör, måste man fråga sig om de har tillräckliga resurser. Saknas resurserna så tvingas människor jobba övertid och de med otillräcklig utbildning kommer att bli stressade. Det gäller både på företagsnivå men samma inventering krävs i form av samtal också mellan en chef och en medarbetare.

Jobbar trots sjukdom

Ett annat problem som hänger ihop med arbetsbelastningen är sjuknärvaron, alltså när anställda, trots att de är sjuka, känner sig tvingade att gå till jobbet.

– Sjuknärvaron för med sig en kostnad som inte är så känd. I USA, där sjukförsäkringarna är klart sämre än i Sverige, har det gjort studier som visar att kostnaderna för sjuknärvaron är större än för sjukfrånvaron eftersom prestationerna blir sämre och olycksfallen ökar när anställda har svårt att fokusera.

ARTIKELN HANDLAR OM