Jordbruksministern i krismöte om minkfarmarna

"Jag reagerade över de bilder jag sett och vill att de här otäckheterna omedelbart ska upphöra."

Debatten om Sveriges minkfarmar har blossat upp efter Djurrättsalliansens avslöjande om vanvård.

Efter lunchtid i dag höll Jordbruksverket ett möte om misstankarna om missförhållanden.

– Jag vill att de här otäckheterna omedelbart ska upphöra, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson (c ) till Aftonbladet.

Efter lunchtid i dag kallade jordbruksminister Eskil Erlandsson Jordbruksverket till möte för att diskutera anklagelserna om missförhållanden på svenska minkfarmar.

– Jag reagerade över de olika bilder jag sett det senaste dygnet och vill att de här otäckheterna omedelbart ska upphöra. Det bar skälet till att jag skyndsamt kallade till det här mötet, säger Eskil Erlandsson.

Åtgärdsplan och lägesbild

Under mötet fick Jordbruksverket i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att stoppa den misstänkta vanvården på svenska minkfarmar.

Den ska dels innehålla en lägesbild över hur det verkligen ser ut på farmarna. Man ska också ta fram ett förslag till hur kontrollerna ska kunna bli bättre och sammanställa en rapport om dagens forskningsläge.

– Jag har ingen bild överhuvudtaget av hur det ser ut på de här farmarna och därför vill jag nu ha det så skyndsamt som möjligt, säger Eskil Erlandsson.

Förbud flyttar problemet

Lars Ohly gick i dag till hård attack mot jordbruksministern på Aftonbladets debattsida. Han ville bland annat se ett förbud av pälsfarmar. Men Eskil Erlandsson menar att ett förbud bara förflyttar problemet.

– Jag förutsätter att näringen tillsammans med ansvarig myndighet kan hitta uppfödningsmetoder som gör att djuren kan ha det bra. Risken om man förbjuder något är att det istället sker i länder där det inte finns en lagstiftning och än mindre kontroller. Här har vi en lagstiftning, vissa av de här bilderna säger att man har brutit mot den lagstiftning som finns och då måste vi utreda det, säger han.

Mer resurser

Mer resurser till kontroller av djurskyddskontroller är en av de saker som Eskil Erlandsson trycker hårdast på.

– Vi ska tillföra resurser till tillsynsmyndigheterna för att man ska kunna utföra de här kontrollerna på ett bättre och mer effektivt sätt. Jag kan inte tillräckligt mycket om det här djuret och därför vill jag ha en lägesrapport omedelbart så att vi skyndsamt kan vidta de åtgärder som behövs. Min uppfattning är att djur ska ha det bra, säger Eskil Erlandsson.

Publisert: