”Sverige har världens minsta inkomstklyftor”

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Aftonbladets lögndetektor visar att Reinfeldt har mer rätt än fel

Sverige har världens minsta inkomstklyftor.

Det hävdar statsminister Fredrik Reinfeldt.

Aftonbladets lögndetektor visar att påståendet är mer sant än falskt.

Vad lögndetektorn granskar:

När Moderaterna drog i gång sin valrörelse i Stockholm på lördagen sa Fredrik Reinfeldt att "Sverige har den utvecklade världens minsta inkomstklyftor".

Sanningen är:

Det stämmer att Sveriges inkomstspridning är bland den minsta i världen.

I den senaste statistiken från EU:s statistikdatabas, som kommer från 2008, är vi dock trea. Slovenien har den minsta skillnaden med en Gini-koefficient på 23,4, medan Sverige har 24,0.

I en annan, liknande undersökningen från 2005 är Sverige näst bäst efter Danmark. Även där är skillnaden väldigt liten.

Samtidigt finns en långsiktig trend mot en ökad inkomstspridning. Denna trend har funnits sedan mitten av 1990-talet. Ett skäl är att kapitalinkomsternas andel ökar.

Ett annat skäl är att toppinkomster ökat mer än andra inkomster och att skillnaderna har ökat mellan de som arbetar och de som inte arbetar.

Samtidigt har andelen fattiga i Sverige ökat.

Den etablerade definitionen i EU säger att den som är fattig har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten.

Med den definitionen har fattigdomen i Sverige ökat, från 9,5 procent 2005 till 12,2 procent 2008.

Det ger bara Sverige en sjunde plats i EU:s statistik.

Andelen under fattigdomsgränsen bland arbetslösa i åldrarna 18-64 år har också ökat.

Efter att ha legat ganska konstant runt 25 procent i flera år, ökade andelen arbetslösa fattiga efter 2006 och ligger på 39 procent.

Efter att under lång tid ha legat långt under EU:s genomsnitt, ligger vi nu mycket nära.

Slutsats:

Aftonbladets lögndetektor visar att Fredrik Reinfeldts påstående är mer sant än falskt, men han berättar inte hela sanningen.

FOTNOT: Ginikoefficient är ett ekonomiskt mått på ojämlikheten hos en befolkning.

Den har ett värde mellan noll och hundra. Noll innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN