Rättegång mot barn- läkaren kan försenas

NYHETER

Rättegången mot den läkare som är misstänkt för dråp på ett spädbarn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus bör skjutas upp, anser läkaren och hennes försvarsadvokat.

Huvudförhandlingen är tänkt att inledas i Solna tingsrätt den 31 maj, men försvaret åberopar ny bevisning som eventuellt ska granskas av oberoende expert, och åklagarsidan uppges hålla ytterligare förhör med medicinsk personal.

– Utredningen är inte klar. Det är ogörligt att gå in i en domstol i ett mål som rör så här allvarligt brottsmisstankar och ännu en vecka innan förhandlingens början inte ha fått den fullständiga förundersökningen, säger advokat Björn Hurtig.

Tidigast under fredagen kommer besked från domstolen hur den ser på saken.

TT