Totalförlamad kvinna vädjar om dödshjälp

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Fallet kan tvinga Socialstyrelsen ta ställning

1 av 2

Den 31-åriga kvinnan är totalförlamad.

I ett brev vädjar hon nu till Socialstyrelsen om att få dö.

– Det är min uttryckliga önskan att respiratorn stängs av efter det att jag har sövts, skriver kvinnan.

Sedan sex års ålder har kvinnan varit bunden vid en respirator.

Hon lider av en allvarlig neurologisk sjukdom och hennes tillstånd försämras gradvis.

– Jag kan inte andas själv. Inte ens ett enda andetag. Jag kan ej heller röra mig någonting, skriver hon i brevet som dikterats för två kuratorer vid Danderyds sjukhus, enligt Svenska Dagbladet.

Kvinnan ber Socialstyrelsen om att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt "så länge jag ännu har kropp och hjärna i behåll".

Får stöd av läkare

Ingemar Engström, läkare och ordförande i Läkaresällskapets etiska delegation, ger kvinnan sitt stöd.

– Den här patientens önskemål om att få avbryta behandlingen måste tillgodoses. Allt annat är tvångsvård. Det här är enligt kolleger en fullt beslutskapabel person som under lång tid uttryckt en önskan om att få dö, säger han till SvD.

Enligt honom har kvinnans ansvariga läkare vänt sig till Läkaresällskapet för råd. Delegationen har nu skrivit brev till Socialstyrelsen för att få ett klarläggande.

Kan tvingas ta ställning

Fallet är enligt SvD det första som kan tvinga Socialstyrelsen att ta direkt ställningstagande i ett enskilt ärende.

– Vi kommer att ge vägledning till vårdgivaren så gott det går. I slutändan är det upp till den enskilde vårdgivaren att avgöra. Det handlar om att hitta en balans mellan patientens rätt till inflytande över vården och handlingar som kan rubriceras som aktiv dödshjälp, säger Anders Printz, chef för avdelningen för regler och tillsyn på Socialstyrelsen, till tidningen.

Aktiv dödshjälp är inte tillåtet i Sverige.

Livsuppehållande åtgärder eller dödshjälp?

I debatten definieras aktiv dödshjälp ofta som en handling där patienten får ett medel eller gift som leder till döden.

Socialstyrelsen vill komma ifrån begreppet "dödshjälp" i frågorna som rör livsuppehållande behandling. Socialstyrelsens riktlinjer som finns i dag är från 1992. Riktlinjerna är allmänna eftersom varje patient måste bedömas individuellt.

Bland annat står att:

Alla människor har rätt att

– få bestämma över sitt eget liv

– få bästa möjliga vård

– få dö under värdiga former

Varje patient måste bedömas individuellt i så nära överensstämmelse som möjligt med den enskilda människans egen önskan.

En grundläggande regel är att åtgärder, vars enda syfte är att orsaka en patients död, aldrig är tillåtna – inte ens om patienten själv begär det.

Källa: Socialstyrelsen

Publicerad: