Får pris för kampen mot koleran

avCatarina Håkansson

NYHETER

Miljöhjälten Rita Colwell får Stockholm Water Price 2010

I dag är det den internationella världsvattendagen.

Den amerikanska forskaren Rita Colwell, 76, tilldelas Stockholm Water Prize för sin livslånga insats i kampen mot kolera.

– Förorenat vatten blir snabbt ett av de största problemen i världen, säger hon till Aftonbladet.

Rita Colwell, 76, som är professor vid University of Maryland och Bloomberg School of Public Health vid John Hopkins University, har vigt sitt liv åt vatten.

Hon har forskat kring hur man kan förebygga vattenburna infektionssjukdomar och förhindra spridningen av koleran som varje år tar 120 000 liv och smittar mellan tre och fem miljoner människor.

Nu prisas hon för sin banbrytande forskning.

”Dr Rita Colwells många nyskapande bidrag till att finna en lösning på världens vattenproblem och vattenrelaterade folkhälsoproblem, i synnerhet hennes arbete med att förhindra spridningen av kolera, är av avgörande global betydelse”, skriver nomineringskommittén för Stockholm Water Prize i motiveringen.

Störst problem i Afrika och Asien

De största problemen finns i Afrika och vissa delar av Asien.

– Men också i vissa avlägsna delar av USA, säger hon.

Hon tycker inte att problemet får tillräckligt stor uppmärksamhet.

– Problemet med smutsiga dricksvatten och bristande hygien går hand i hand.

– Nyckeln och lösningen är utbildning och att folk får förståelse för problemet med säkert dricksvatten.

Varmare klimat förvärrar epidemierna

Själv har hon gjort flera revolutionerande genombrott.

– Vi upptäckte, tvärtemot vad alla trodde för 20 till 25 år sedan, att bakterien som orsakar kolera finns naturlig i miljön. Och att kolera inte bara smittar från människa till människa. Då var det kontroversiellt men nu finns det i alla läroböcker.

– Vi upptäckte också att bakterierna är i dvala mellan epidemierna. Nu är det accepterat, säger hon.

Rita Colwell har också gjort den första modellen där man via satellitbilder kan följa kolerautbrotten över världen.

Klimatet är också en faktor i hennes forskning.

– För utvecklingsländerna blir problemet bara värre på grund av klimatförändringarna. Om klimatet blir varmare blir säsongerna för sjukdomarna längre och epidemierna mer intensiva.

Får priset av kungen

Hon tycker att Sverige gör en stark insats.

– Det mest fundamentala man kan göra på regeringsnivå är att stödja forskningen. Sverige är en av de ledande nationerna på det. Det är bra för hela mänskligheten.

Priset, 150 000 dollar och en glasskulptur från Orrefors, överlämnas av kung Carl XVI Gustaf under den internationella konferensen World Water Week Stockholm i Stockholms stadshus den 9 september.

– Jag är djupt tacksam över utnämningen. Och det är ett viktigt sätt att belysa problemen, säger Rita Colwell.