Informellt samarbete kan vara olagligt

NYHETER

"Sverige har usel politisk kontoll över Säpo"

Att Sverige och USA samarbetar i polisfrågor och terroristbekämpning är ingen hemlighet.

Problemet är att allt samarbete inte är formaliserat och delvis sker utan insyn.

– Sverige har usla kontrollorgan, säger professor Dennis Töllborg.

Han har under många år granskat Säpo och dess verksamhet.

Töllborg tycker det är helt okej att det finns ett samarbete om terrorism och att uppgifter om svenska medborgare lämnas ut.

– Så länge samarbetet är formaliserat kan det vara lagligt, säger han. Med gränsen går vid att det måste vara formaliserat. Med ett informellt samarbete riskerar vi att hamna i ett klassiskt beroendeförhållandena där amerikanerna får hållhakar på Sverige.

Professor Töllborg vill se en mycket bättre politiskt kontroll.

– I dag är den usel. Sedan den så kallade registernämnden avskaffades, ett organ som bland annat hade till uppgift att övervaka Säpo, har den blivit sämre. Den nya Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden är ett skämt. Jag brukar kalla den skojarnämnden.

Neutralt

Töllborg tror att smusslandet är ett kulturellt arv från tiden då Sverige utåt skulle framstå som neutralt.

– En kultur kan ha uppstått som är väldigt stark och svår att bryta.

Vid sidan av det normala informationsutbytet finns det personliga nätverk mellan anställda på exempelvis Säpo och FBI.

– Mycket av chefsutbildningen inom polisen sker i USA och folk lär känna varandra, säger Töllborg. De här kontakterna använder man sedan i arbetet. Vad som pågår i dessa nätverk är svårt att kontrollera.

Livsviktigt

Vad som i de avslöjade wikileaksdokumenten går under beteckningen informellt samarbete är i praktiken ett utbyte av information mellan USA och Säpo och möjligen också ett antal andra svenska myndigheter. En del formaliserat, annat informellt.

Samarbetet har pågått under lång tid. Enligt terroristexperten Magnus Ranstorp vid Försvarets forskningsinstitut FOI är utbytet livsviktigt för Sverige.

– Det är absolut avgörande för Sveriges säkerhet att vi har ett väl fungerande utbyte med USA, säger han.

Terroriststämplad

Ranstorp ger några exempel på ärenden där informationsutbyte skett för att hålla koll på misstänkta terrorister.

Muhammed Mumu, al-Qaidas nummer två i Irak vistades under en tid i Sverige.

Fuad Shangole, en av ledarna i den somaliska terroriststämplade organisationen al-Shabaab, fick asyl i Sverige, blev svensk medborgare och bodde här i tolv år.

Gouled Hassan Dourad är en av de 14 så kallade high value-fångarna i Guantanamo. Han bodde en tid i Göteborg.

Utbyte av information sker varje vecka eller tätare om det finns behov.

Ranstorp känner inte till hur samarbetet är reglerat men anser att Sverige har mycket att tjäna på det.

– Det är inte så att Sverige ensidigt lämnar ut information till USA. Vi får stor hjälp att hålla koll på vilka personer med terroristkopplingar som är på väg till Sverige. Utan den informationen skulle vi inte se hot utomlands mot svenska intressen.