EU ifrågasätter svensk vargjakt

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

28 vargar dödades i Sverige under vargjakten i januari.

Nu kräver EU-kommissionen in en lång rad svar av svenska regeringen.

De vill – bland annat – veta vad det finns för vetenskaplig grund för den kontroversiella svenska licensjakten på varg.

Foto: Göran Persson

Den svenska licensjakten på varg pågick mellan den andra januari och den 15 februari i år. Enligt riksdagens beslut fick då sammanlagt 27 vargar skjutas i fem län.

Det blev rena vilda västern.

Efter sex timmar på den första jaktdagen var antalet skjutna vargar uppe i 22 stycken. Under perioden dödades slutligen 28 vargar, av en stam på mellan 182 och 217 djur.

Flera organisationer klagade

Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden och Djurskyddet Sverige vände sig efter jakten till EU-kommissionen för att klaga. Klagomål som nu gett respons.

I ett brev till regeringen påminner kommissionen om EU-direktiv som gäller i Sverige: Om att bevara livsmiljöer för vilda djur och växter.

Kommissionen konstaterar med bas i anmälningarna att det "förefaller sannolikt" att jakten ökat inavelsrisken.

Påverkan av status

Kommissionen frågar vidare om Sverige anser att bevarandestatusen var gynnsam före jakten, och om hur jakten har påverkat statusen. Den efterfrågar också vetenskaplig grund för den svenska hållningen.

Kommissionen vill även veta varför Sverige satt 210 vargar som gräns för stammen. Också här efterfrågas vetenskaplig grund för beslutet.

Frågor om inflyttning

Vidare vill kommissionen, med utgångspunkt från att så stor del av stammen dödades, bland annat veta om det verkligen var en jakt i "begränsad mängd" och "begränsad omfattning". Sverige ska även redogöra för hur många vargar som årligen dödats i skyddsjakt, olyckor och illegal jakt.

Kommissionen anser också att jaktens själva syfte var oklar, man vill veta syftet och om det i så fall uppnåtts.

Enligt riksdagsbeslut bör inflyttning av varg österifrån ske med start redan 2010.

Kommissionen frågar nu om förflyttningar redan börjat, och om lämplig personal, fordon och annan utrustning finns för att klara detta.

Publicerad: