Bildts bror: Våra namn har förväxlats

NYHETER

Utrikesminister Carl Bildt ska nu lämna styrelseuppdraget i sin brors bolag Hold IT Communication.

Aftonbladet kan i dag avslöja att Hold IT Communications dotterbolag Teleopti just nu gör stora affärer i Ryssland, Mellanöstern och Indien.

Enligt brodern Nils Bildt beror det på ett misstag att Carl Bildt har stått kvar som styrelseledamot i Hold IT Communication.

I en skriftlig kommentar skriver Nils Bildt: ”Broder Carl avgick ur HoldIT samtidigt som Teleopti AB, i mitten av oktober. Genom namnförväxlingsmisstag i ett dokument tolkade ekonomiaavdelningen namnet Nils Daniel Carl Bildt som mitt, vilket är fel, då jag heter Nils Daniel Anders Bildt.

”Ingen ersättning”

Någon avregistreringsanmälan för Carl har inte skickats in med avseende på HoldIT, utan enbart för Teleopti AB, eftersom de trodde att Nils var Nils och inte att Nils var Carl. Det var fel. Vi kompletterar den förra avregistreringsanmälan. Det är ytterst mitt fel och har ingenting med Carl att göra. Carls sammanlagda ersättning för Teleopti var 18 t kr för 2005. Någon ersättning för HoldIT har aldrig utgått. Någon ersättning för Teleopti för 2006 utgår inte.”

Richard Aschberg