Flest skolbränder i Göteborg

NYHETER

163 skolor har brunnit ner de senaste åren

Foto: FLEST BRÄNDER. Göteborg har flest anlgada skolbränder i landet. Upploppen för en tid sedan är ett exempel.

Anlagda bränder i skolor är vanligare i Göteborg än någon annanstans i Sverige. De senaste tre åren har det brunnit i 163 skolor i Göteborg, enligt Räddningsverkets statistik.

Stockholm drabbades som jämförelse av 67 skolbränder under samma period, uppger Göteborgs-Posten.

Göteborg toppar också statistiken för anlagda skogs- och markbränder. Mer än var femte anlagd skogs- eller markbrand i Sverige sker i Göteborg.

Enligt Räddningsverkets statistiker finns skillnader på hur benägna brandutredare är i olika delar av landet att klassa en brand som anlagd med uppsåt eller som ”orsak okänd”. Men också andelen bränder i skog och mark där orsaken anses okänd är jämförelsevis mycket hög i Göteborg, enligt GP.

TT