Allvarlig incident på gruppboende

NYHETER

Länsstyrelsen kritiserar gruppbostad

Redan i vintras fick gruppbostaden i Askim skarp kritik av länsstyrelsen för sitt sätt att bemöta de boende.

Trots krav på bättring rapporteras nu ytterligare två allvarliga incidenter där boende skadat både andra och sig själva.

Det första fallet handlar om en man som blivit slagen i huvudet med spetsen på en nyckel.

Den andra rör en kvinna som vid upprepade tillfällen lyckats skada sig själv, bland annat genom att skära sig i armen med knivar och att dricka rengöringsmedel som personal glömt framme.

– Vi ser allvarligt på sådana här händelser. Nu gör vi en egen utredning och en åtgärdslista för att se till att det inte händer igen, säger Lisbeth Varg Larsson, verksamhetschef i Askim.

Låste in boende

Händelserna är de senaste i en rad problem som uppdagats på LSS-bostaden. Redan i vintras fanns så stora konflikter i personalgruppen att verksamhetschefen beslutade sig för att anmäla gruppbostaden enligt Lex Sarah, då de boende for illa.

Vid en inspektion i juni fick gruppbostaden skarp kritik från länsstyrelsen.

Då framkom bland annat att personalen vid ett flertal tillfällen låst in boende och på andra sätt hindrat dem från att röra sig fritt i gruppbostaden.

”Ingen överraskning”

Dessutom fanns stora brister i de boendes möjligheter till självbestämmande och brister i personalens kunskaper om anmälningsplikt vid särskilda händelser.

– Kritiken kom inte som en överraskning, jag har ju själv anmält problem tidigare. Men vi har startat åtgärder som vi följer upp med jämna mellanrum. Vi har haft samtal med anhöriga och just nu känns det som om vi har väldigt bra koll, säger verksamhetschefen Lisbeth Varg Larsson.

FAKTA/LSS

Emma Johannisson (.se)