3 av 10 lärare har blivit hotade i skolan

NYHETER

Nu ska Stockholmsskolorna granskas

Våldet blir grövre och hoten fler.

Nu ska Stockholmsskolornas antimobbningsrutiner granskas.

Tre av tio grundskollärare har någon gång blivit hotade eller misshandlade på sin arbetsplats. Samtidigt har antalet anmälda hot- och vålds- incidenter ökat från 190 till över 500 sedan 2003.

I går inledde Arbetsmiljöverket för första gången en riktad tillsynsinsats mot skolorna i landets storstads- regioner.

– Situationen är oacceptabel som den ser ut i dag. Våldet utgör i dag den största arbetsmiljöbristen för både elever och lärare, säger Stefan Hult, nationell samordnare vid Arbetsmiljöverket.

Tuffare klimat

I Stockholm ska 65 slumpvis utvalda skolor inspekteras under veckan.

Förutom samtal med rektorer, skyddsombud och elevombud ska även handlingsplaner och aktuella ärenden granskas.

– Vi vill få en samlad bild av läget. Vi vet att det är ett tuffare klimat i dag, och att problemen kryper allt längre ner i åldrarna. Det är exempelvis inte ovanligt att elever i mellanstadiet bär kniv i skolan, säger Stefan Hult.

Välkomnar besöket

På Thorildsplans gymnasium, som får besök i morgon, välkomnar man inspektionen.

– Vi tänker visa upp oss som vi är. Det är bra att man ser över arbetsmiljön men vi har inte haft några konflikter på väldigt länge, säger Bengt Palmlöf, rektor på skolan.

De här skolorna kommer att kartläggas:

Clarence Frenker