Topptjänsteman – misstänkt svartbyggare

NYHETER

En topptjänsteman från Uppland har uppfört en byggnad på en ö utanför Östhammar utan att ansöka om vare sig bygglov eller strandskyddsdispens.

Nu riskerar tjänstemannen att få byggnaden riven, uppger SR Uppland.

Den misstänkte svartbyggaren har en rad toppjobb på meritlistan. Han har tidigare varit högt uppsatt chef inom skattemyndigheten, jobbat inom finansdepartementet och anses vara en av den förre detta statsministern Göran Perssons närmaste vänner.

Det var också Persson som utnämnde honom till hans nuvarande post som generaldirektör för kammarkollegiet.

Bygget har skett på en hittills obebyggd ö där topptjänstemannen nu uppfört ett förråd– och tillsynsbyggnad. Detta utan bygglov och utan dispens för att få bygga inom strandskyddat område.

”Nödvändigt”

Mannen hävdar själv i en skrivelse till byggnadskontoret att hans bygge är nödvändigt för hans skötsel av ön. Han understryker också att han haft kontinuerlig kontakt med byggnadsnämndens tidigare ordförande, socialdemokraten Elino Honkamäki som också gett honom sitt fulla stöd.

Honkamäki hävdar dock att han förklarat vad lagstiftningen innebär och att det är upp till topptjänstemannen att avgöra om det behövdes någon ansökan.

Nu ska byggnadsnämnden avgöra saken. Om nämnden anser att byggnaden inte behövs för skötseln av ön är utgången klar.

- Då förelägger vi om rivning. Det är en rätt liten ö och en ganska stor byggnad. Vi blev lite fundersamma hur han tänkt nyttja den, säger stadsarkitekt Ingmar Lönngren i Östhammar.