Malmö på väg att bli danskt?

NYHETER

Intergrationen över Öresund ökar explosionsartat

Integrationen över Öresund överträffar alla förväntningar.

Snart väntas den ge Malmö sina första danska stadsdelar.

Ekonomiskt sett är Öresundsbron redan en stor succé. Nu ger förbindelsen över Sundet resultat även på andra sett. Sedan bron öppnade har antalet resenärer växt stadigt och Öresundsbrokonsortiets marknadschef Jacob Vestergaard tror att utvecklingen kommer explodera de närmaste åren.

– Framöver kommer det gå ännu snabbare, säger han. Vi har en situation i Köpenhamn där det saknas arbetskraft inom i stort sett alla området.

Danska stadsdelar i Malmö

Det stora intresset bland danskar att flytta till Sverige tror Vestergaard kommer leda till att Malmö snart får sina första danska stadsdelar.

– Jag tror att många områden, i framför allt södra Malmö, kommer bli mer eller mindre danska. Hyllie är exempelvis ett spännande bostadsprojekt för danskar.

I dag pendlar cirka 13 000 över Sundet varje dag. En ökning med 40 procent jämfört med ifjor.

– Jag kan inte se att det blir någon tillbakagång, säger Jacob Vestergaard.

Uppsving för Köpenhamn

Effekten av Öresundsbron syns inte bara på den skånska sidan. Enligt Jacob Vestergaard har även den kungliga danska huvudstaden fått ett uppsving.

– Det har skett otroligt mycket i Köpenhamn de senaste åren.

Om det ökande intresset kommer att leda till lägre bropriser kan Vestergaard inte svara på.

– Vi kommer att anpassa priserna efter marknaden. Gynnar det oss att sänka så gör vi det.

Daniel Persson