Klamydia ökar i Jönköping

NYHETER

Har du sex med Jönköpingsbor du inte känner?

Använd kondom.

Klamydia fortsätter öka i Jönköping.

Foto: HÄRLIGT MEN FARLIGT I alla fall om du idkar samlag utan att använda kondom.

Antalet klamydiafall har ökat lavinartat i Jönköping under de senaste tio åren.

Av Smittskyddsinstitutets rikstäckande statistik framgår att Jönköping sticker ut som ett av de sju län där antalet fall av klamydia fortsatte att öka förra året, visserligen bara med två fall – från 1102 till 1104, men en ökning är det likväl.

I övriga 14 län minskade däremot antalet rapporterade fall och för landet i stort sjönk antalet klamydiafall med nästan två procent, från 33 172 år 2005 till 32 554 förra året.

– Mönstret bland ungdomarna är att man inte är särskilt oroad och tänker på könssjukdomar, säger Monica Christiansson, barnmorska, till TT.

I en ny avhandling har hon intervjuat unga kvinnor och män som drabbats av klamydia eller hiv.

– För unga kvinnor är det svårt att ta upp frågan om kondom därför att de i de flesta fall är underordnade. De förväntar att killen själv ska ta upp det – och det gör inte unga män, säger Monica Christiansson.

Klamydia klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och alla inträffade fall måste anmälas till smittskyddsläkaren i länet, samt till SMI.

Klamydia är den vanligaste sjukdomen och symptomen är bland annat att det svider när man kissar.

Sjukdomen behandlas med antibiotika och behandlas den inte kan infektionen leda till att man inte kan få barn.

Emma Löfgren