Torskfisket minskas – men bara med 8 procent

NYHETER

EU har enats om nya fiskekvoter

EU:s fiske- och jordbruksministrar har enats om fiskekvoterna för 2008. Uppgörelsen innebär en urvattnad variant av förslag som lagts för att skydda fiskbestånd som ligger farligt nära gränsen till kollaps.

Torskbeståndet anses särskilt hotat och fångstkvoterna blev också lägre för torsk än i år i de flesta vatten. Undantaget är Nordsjön, där forskare har noterat en viss ökning i beståndet. Antalet tillåtna fiskedagar minskar dock.

En del forskare anser att torsken är utrotningshotad i europeiska vatten.

Kvoterna för torsken i Kattegatt sänks med 8 procent jämfört med i år. Kommissionen hade föreslagit en sänkning med 25 procent för att rädda beståndet, men tvingades gå med på en höjning för att få medlemsländerna med på en uppgörelse.

Sverige hade med sig ett förslag om stopp för torskfiske i Kattegatt under det första kvartalet nästa år, för att skydda torsken när den leker.

Inget stopp

Men det blir inget stopp, enligt den svenska regeringens förhandlare mest på grund av att Danmark gjorde så stort motstånd.

Enligt ett system med antal tillåtna fiskedagar till havs, som är till för att minska påfrestningen på bestånden, ska det för varje fiskedag efter torsk från februari till slutet av mars, kosta två och en halv dag av det totala antalet dagar.

Satsningarna på att minska mängden utkast, det vill säga torsk som åker med upp men måste kastas tillbaka för att kvoten är slut för den aktuella båten, eller för att den för liten, ska ökas. Ett mål om att minska utkasten till tio procent av tidigare nivåer knyts till kvoterna.

Torsktillgången i Kattegatt är numera mycket dålig, jämfört med för bara tjugotalet år sedan då kvoterna var många gånger högre än dagens drygt 600 ton.

TT-Reuters