Vår klimatpolitik gör ingen skillnad

Publicerad:
Uppdaterad:

NYHETER

Behövs radikal förändring i miljöpolitiken

Sveriges inriktning på att sänka sina egna utsläpp av koldioxid är dyr och ineffektiv, skriver nationalekonomen Björn Carlén i en kritisk rapport från finansdepartementets expertgrupp för miljöstudier.

Den svenska klimatpolitiken ger ingen märkbar global effekt, eftersom Sverige släpper ut 0,2 procent av jordens växthusgaser. Genom en radikalt ändrad politik kan Sverige i stället bidra till att de globala utsläppen minskar med 64 miljoner ton koldioxid per år, skriver Carlén som sammanfattar expertgruppens rapport i Dagens Nyheter.

Samtidigt skulle Sverige spara 5–11 miljarder kronor om året, uppger han.

Delta fullt ut

Carlén anser att dessa vinster kan nås om Sverige deltar fullt ut i Kyotoprotokollets utsläppshandel. Det förutsätter dock att hushållen, transporterna och även näringar som inte kräver mycket energi betalar både dagens koldioxidskatt och priset för de internationella utsläppskvoterna.

Genom att överlämna till FN hela den utsläppskvot Kyotoprotokollet tilldelat Sverige för 2008–2012 ”skulle vi under denna period kunna bidra med en ytterligare global utsläppsminskning om cirka 64 miljoner ton koldioxid per år. Varje utsläpp i Sverige skulle då behöva täckas av importerade kvotenheter vilket minskar utsläppsutrymmet för andra länder i motsvarande mån”, förklarar Carlén.

Publicerad: