Tejpade för munnen på pratsjuka elever

NYHETER

Föräldrarna förtvivlade över rektorns tilltag

Till slut tröttnade rektorn på pratet i klassrummet.

För att få ordning och reda tog han till en något okonventionell metod:

Han tejpade för barnens munnar.

Föräldrarna till de utsatta barnen som går i Hallingby skola i Hønefoss i Norge har reagerat mycket starkt på rektorns tilltag, skriver lokaltidningen Ringerikes Blad.

– Jag kan ha förståelse för att enskilda elever kan vara mycket krävande, och att vissa klasser kan vara mer krävande än andra. Men att använda tejp på det här sättet hör inte hemma i skolan, säger en mamma till tidningen. Det här är inte ett bra sätt att lära barn vad som är en acceptabel reaktion. Och att den är en rektor på skolan som har gjort det gör saken knappast bättre.

Krismöte

Flera bekymrade föräldrar vände sig till klassföreståndaren efter att de fått höra vad som hänt. Ett krismöte har sedan dess hållits mellan skolans representanter och föräldrarna. Även rektor var med för att förklara sig.

I ett protokoll från mötet framgår att bakgrunden till tejpincidenten var att klassföreståndaren bett skolledningen om hjälp med att hantera klassrumssituationen. Rektorn valde då att ta till det som i protokollet beskrivs som ”otraditionella verkansmedel”.

Klassföreståndaren var inte på plats i klassrummet när rektorn tog fram tejprullen, säger hon till tidningen och avböjer att kommentera detaljerna.

– Det här är en sak mellan rektorn och föräldrarna, säger hon.

Satt kvar i fem minuter

Rektorn ska ha förklarat för föräldrarna att han tejpade vanlig tejp i ett kryss över munnen på tre, fyra elever som störde undervisningen. Han ska också ha försäkrat sig om att eleverna inte var förkylda så att de skulle kunna få andningsproblem.

Tejpen fick sitta kvar i runt fem minuter, enligt rektorn.

I ett SMS till Ringerikes Blads reporter skriver rektorn att ”detta är en icke-nyhet”.

”Det står dig ju fritt att skriva om vad du vill. Ska du skriva något, måste du skriva vad saken egentligen handlar om, och det är i vart fall inte tejpning av elevers munnar", skriver han också.