Polisens tillmäle upp i HD

NYHETER

När polismannen kallade en bilist för ”djävla idiot” visste han förmodligen inte att han skulle få Jurist-Sverige på tå.

Den stora frågan som nu ska avgöras är huruvida brottet faller under allmänt åtal och att därmed en åklagare har åtalsrätt eller om det endast är den förolämpade, målsägaren, som kan driva målet.

Högsta domstolen har nu gett prövningstillstånd i denna heta juridiska potatis sedan riksåklagaren drivit fallet dit.

Grunden för den juridiska tvisten startade en sommardag 2005 i centrala Göteborg. Bilisten körde mot rött och det föranledde polismannen att tillrättavisa föraren på detta sätt. Vad polisen inte kände till var att rödljuset var ur funktion och att bilisten efter att ha väntat i tio minuter valde att köra mot rött. Det gjorde även flera andra förare.

Åklagaren valde att åtala för förolämpning. I tingsrätten blev det klarlagt att polismannen verkligen hade fällt yttrandet. Polismannen dömdes till 40 dagsböter.

Hovrätten för västra Sverige hittade dock en formell juridisk grund för att avvisa åtalet. Hovrätten hänvisade till brottsbalken och betonade att i förolämpningsmål har målsägaren exklusiv talerätt, som det heter. En bestämmelse finns dock i lagboken och det gäller till exempel anställda inom staten men den ansåg inte hovrätten var tillämplig i detta fall.

Riksåklagaren (RÅ) reagerade direkt och hänvisade till såväl lagtext som förarbeten och hävdade att den särskilda bestämmelsen kunde användas och att målet därmed faller under allmänt åtal. Åklagaren har därför rätt att åtala. RÅ begärde prövningstillstånd i HD och yrkar att hovrättens dom ska undanröjas och att målet återförvisas.

Att Högsta domstolen nu meddelat prövningstillstånd betyder inte att den tagit ställning i tvisten. Det sker först efter det att parterna fått utveckla sin talan.

Bertil Åkesson/TT