Hällde skitvatten i dike – får böta

NYHETER

Den 46-åriga mannen i Vikingastad utanför Linköping visste uppenbarligen inte hur han skulle bli av med sitt orenade avloppsvatten.

Så istället för att ta hand om det på korrekt sätt hällde han ut det i ett öppet vägdike. Det visade sig bli ett dyrt drag. För mannen blev påkommen och tvingas nu attt böta. Straffet för att han hällde ut runt 200-300 liter orenat avloppsvatten blir 40 dagsböter á 190 kronor, 7600 kronor sammanlagt.

Mannen fälls för miljöbrott. Åklagaren menar att ddet smutsiga vattnet kunde medförta fara för såväl männniskor som djur och växter.